Borg ställs mot väggen om Ådalsbanan

NYHETER

Allianspartierna i Örnsköldsvik vädjar om mer pengar

En försening av Ådalsbanan påverkar även Botniabanan.

Det anser allianspartierna i Örnsköldsvik som kräver pengar av finansminister Anders Borg.

Foto: Ådalsbanan ansluter till Botniabanan vid Ångermanälven. Botniabanan fortsätter upp till Umeå.

I ett öppet brev till Finansministern skriver allianspartierna att de är oroade för vad Ådalsbanans förseningar kan få för konsekvenser.

Ådalsbanan ansluter till Botniabanan vid Ångermanälven norr om Nyland och påverkar därför trafiken söderut.

Försenar Botniabanan

Eftersom Banverkets investeringsplan inte godkänts av Finansdepartementet riskerar Ådalsbanan att bli klar senare än Botniabanan.

”Det kan innebära att tågtrafiken inte kommer att starta förrän Ådalsbanan är färdigbyggd”, skriver allianspartierna i brevet till Finansministern.

Transporter ut i Europa

Botniabanan byggs för att klara framtida transportbehov och skapa hållbara transporter ut i Europa. Enligt allianspartierna är Ådalsbanan en förutsättning för att Botniabanan ska fungera som planerat.