Vad gör du åt klimathotet?

NYHETER

Finn Bengtsson (m)

Utsläpp av växthusgaser påverkar vårt klimat. Vad gör politikerna åt utsläppen?

Foto: Finn Bengtsson (m).

Måste vi ändra livsstil för att kunna hejda den globala uppvärmningen?

– För människan som kollektiv på vår planet ser det möjligen ut så. Men många lever redan idag förnuftigt för en långsiktigt hållbar miljö. Ju fler som kan bidra på detta sätt desto bättre.

Vilket politiskt beslut är viktigast för att vi ska kunna minska utsläppen av växthusgaser i Sverige?

– Förutom stöd till forskning, prioritering av energikällor som minskar utsläppen. För tillfället främst vatten-, sol-, vind- och kärnkraft.

Är rabatt på miljöbilar en bra idé för att minska utsläppen?

– Ja.

Joachim Kerpner

ARTIKELN HANDLAR OM