Boende på Ven kräver gratis färja

NYHETER

Venbor har startat en namninsamling

En grupp boende på Ven kräver nu gratis vägfärja samt förtur för boende på färjan. Venbon Bo Bjesse har startat en namninsamling.

Foto: En namninsamling har startats för att de boende ska få åka gratis.

En del färjerutter i Sverige räknas till det allmänna vägnätet och på dessa rutter sköts trafiken av Färjerederiet, vilket sorterar under Vägverket. Färjan till Ven körs dock av Ventrafiken.

På Ven bor omkring 350 personer. Landskrona kommun ställer sig tveksam till att det skulle gå att få gratis färjetrafik på linjen, enligt Helsingborgs Dagblad.

NFÖ