Vad gör du åt klimathotet?

NYHETER

Ulf Sjösten (m)

Utsläpp av växthusgaser påverkar vårt klimat. Vad gör politikerna åt utsläppen?

Foto: Ulf Sjösten (m).

Måste vi ändra livsstil?

– Vi måste alla anstränga oss. Det kan handla om hur vi värmer upp våra hus, transporterar oss till exempel.

Vilket politiskt beslut är viktigast?

– Det internationella arbetet är nyckeln till framgång. Sverige bör spela en roll som inspiratör och påtryckare inom EU och globalt.

Är rabatt på miljöbilar en bra idé?

– Det är en väl avvägd morot för att få fler att välja ett miljövänligare alternativ.

Joachim Kerpner

ARTIKELN HANDLAR OM