Det var en gång

NYHETER

... Och nu är den asfalterad

Lövängsvägen i Vårdsätra rör upp känslor bland de boende.

Anledningen: kommunens chockasfaltering.

– Vi tycker att kommunen ska ta bort det, säger boende Evy Svärling till Radio Uppland.

Beslutet kom hastigt. I fredags beslutade tjänstemän på gatu- och trafikkontoret om att lägger återvunnen asfalt som blivit över på Lövängsvägen. Lövängsvägen är vägen som leder ner till Vårdsätra sätesgård, en populär badplats. Att man valde just den vägen beror på att många klagomål kommit in om den, uppger Radio Uppland.

- Vi försökte göra en välgärning och ta vara på våra resurser, säger Vidar Hult, en av tjänstemännen bakom beslutet.

I tisdags påbörjades arbetet – men det fick snart avbrytas eftersom flera boende i området reagerade.

– Vi bor i en kulturmiljö där man ifrån kommunens sida har sagt att miljön ska bevaras. Det är väldigt svårt att återskapa det, säger Evy Svärling till Sveriges radio.

Hennes granne Elisabeth Karlsson är dock positiv till asfalteringen.

– Tas bort? Nej, dumheter, för det har varit så många gropar i den vägen, säger Elisabeth Karlsson.