Toppmötet där Obama och Putin skulle bli sams

NYHETER

Glöm det efter Putins attack

Foto: Rysslands president drämde till med storsläggan direkt efter att ha mött värden för mötet.

G8-mötet i Nordirland var från början tänkt som tillfället då USA:s president Obama skulle gräva ned stridsyxan med Rysslands Putin.

Det kan man nog glömma efter Putins attack mot länder som skickar vapen till rebeller som "öppnar upp och äter sina fiender kroppar inför kamerorna".

Tajmingen kunde varit bättre.

Både på mötet och på Putins uttalande. Rysslands president drämde till med storsläggan direkt efter att ha mött värden för mötet, Storbritanniens premiärminister David Cameron. Bara timmar innan han skulle träffa Obama i nordirländska Lough Erne.

– Vill ni verkligen ge vapen till sådana människor, undrade Putin med den retoriska udden riktad mot Obama.

Rysslands president hänvisade till den video där en rebellsoldat tagit ut hjärtat ur en dödad fiende och satt tänderna i det.

Knappast bästa förspelet i vad som i förväg presenterats som ett möte då han och Obama skulle röka fredspipa.

De två har aldrig fått till någon bra relation. Mötena mellan dem har varit kylslagna och inte varit särskilt många.

Kalla kriget

Däremellan har båda sidor ägnat sig åt att blåsa liv i den ena konflikten efter den andra. Ideologierna är visserligen döda men det börjar ändå påminna om stämningen under Kalla kriget.

Till det bidrar Rysslands kraftiga militära upprustning och oenigheten om hur konflikten i Syrien ska lösas. Båda sidor anklagar varandra för att blåsa under stridigheterna samtidigt som de försöker samarbeta för att få till en fredskonferens i Geneve. I bästa fall under nästa månad.

Under förra månaden besökte utrikesminister John Kerry Moskva, bland annat för att bereda vägen för de två statschefernas möte i Nordirland. Putin lät Kerry vänta i tre timmar innan han tog emot honom.

Ryssland vill helt enkelt inte längre spela andrafiolen och låta USA uppträda som ensam supermakt. Putin vill ha tillbaka lite av den respekt som det forna Sovjetunionen behandlades med. Här kan han utnyttja det faktum att Obama vill att USA tar ett kliv tillbaka som supermakt.

Amerikansk svaghet

En följd av att USA under George W Bush militärt försökte göra för mycket samtidigt och på egen hand utan att ens prata med sina allierade. USA blev så impopulärt världen över att Obama var tvungen att hålla en lägre profil.

Men det kan också tolkas som amerikansk svaghet. Vilket Putin gör och försöker flytta fram sina positioner.

Syrien är den största stridsfrågan just nu och lär dominera G8-mötets två dagar trots att det formellt är helt andra saker som står på dagordningen.

Skatteparadisen ska stoppas, multinationella företag ska tvingas redovisa sina betalningsströmmar på ett öppnare sätt.

Men i korridorerna är det Syrien som de pratas om.

För första gången på länge beväpnar de forna stormakterna åter vars en sida i en svår internationell konflikt. Ryssland förser sedan länge Syriens regim under diktator  Bashar al-Assad med vapen. USA har nu lovat att ge rebellerna vapen samtidigt som man försöker pressa Ryssland att upphöra med sina vapensändningar.

Båda sidor säger sig båda fortfarande tro det är möjligt att samla de stridande parterna till en fredskonferens som dock ter sig alltmer avlägsen.