Nyheter

Alla Quickdomar nu upprivna

Ödesdag för Sture Bergwall.
Ödesdag för Sture Bergwall.

NYHETER

Sture Bergwall, tidigare Thomas Quick, beviljas resning för de tre sista mord han dömts för, beslutar hovrätten för övre Norrland.

"Resning beviljad! Bra motivering (vad jag hitintills läst)", skriver Sture Bergwall på Twitter.

Målen ska nu tas upp på nytt av Luleå tingsrätt respektive Gällivare tingsrätt, enligt hovrättens beslut.

Det innebär att åklagare ska titta på fallen igen för att bedöma om det krävs en ny rättegång eller om åtalen ska läggas ned. Om åtalen läggs ned, vilket är sannolikt, beslutar tingsrätten senare formellt om en friande dom.

Föräldrarna: Skandalöst

Mördade Johan Asplunds föräldrar har hela tiden varit övertygade om att det var en annan man, inte Quick/Bergwall, som dödade deras barn. Först förra året friades Sture Bergwall från brottet.

– Nu är det besannat och bekräftat det vi trott hela tiden, att Quick inte haft något med de här mordfallen att göra.

Det säger Björn Asplund, pappa till 11-årige Johan Asplund, som Quick dömdes för att ha mördat.

– Den här skandalösa processen har pågått i över 20 år, utan att det funnits objektiv bevisning eller några som helst spår av Quick som gärningsman. Nu måste någon kliva fram och säga att det här har varit ett fullständigt misslyckande för den svenska rättvisan och att systemet havererat så in i helsike, säger Björn Asplund till TT.

– Alla som vi har vänt oss till och hävdat att domarna varit fullständigt galna – riksåklagaren och justitiekanslern – har ställt sig bakom utredningen. Därför måste justitieministern och justitiedepartementet nu ta sitt ansvar för det här.

Sedan lång tid tillbaka kräver Asplund också en opartisk utredning, en sanningskommission.

– Det här får aldrig mer upprepas!

”Kraftigt påverkad”

"Sture Bergwall lämnade under förundersökning och huvudförhandling olika och motstridiga uppgifter om morden, som han erkände. Det har inte framkommit något som tyder på att domstolarna, vid bedömningen av tillförlitligheten av hans uppgifter, fullt ut hade möjlighet att beakta hur uppgifterna utvecklades och förändrades under förundersökningarna", skriver Hovrätten för övre Norrland i ett pressmeddelande.

Hovrätten skriver också att nya uppgifter har framkommit om att Bergwall var "kraftigt påverkad av narkotikaklassade mediciner och andra läkemedel".

Rätten konstaterar också att de sakkunnigutlåtanden som lämnades vid tingsrättsförhandlingarna "måste ses i ett nytt perspektiv" eftersom det har framkommit nya uppgifter om hans person och uppväxt.

Slutligen slår domstolen fast att "om det som nu har framkommit hade varit känt för tingsrätterna är det sannolikt att det inte skulle ha förelegat tillräcklig bevisning för att döma Sture Bergwall för de tre morden".

Van der Kwast kritisk

Bergwall har fått en gräddfil till resning genom att åklagarmyndigheten inte har förmått att ge en allsidig och korrekt bild av bevisningen, skriver Christer van der Kwast i en kommentar till TT. Han anser att åklagarsidan har "vikt ned sig" för Bergwall och att hovrättens prövning har blivit därefter.

van der Kwast riktar också skarp kritik mot medierna. Han anser att medierna "närmast kritiklöst godtagit påståendena att Bergwall dömts för åtta mord utan egentlig bevisning".

"Det finns fortfarande en mängd fakta som talar för Bergwalls skuld. Detta vill ett antal ledande mediaföreträdare och högprofilerade mediapersonligheter inte låtsas om", skriver van der Kwast.

Polis har anmälts för tjänstefel

Dåvarande justitiekanslern (JK) Göran Lambertz granskade 2006 domarna mot Quick. Han skrev i sin utvärdering att domarna var "mycket gedigna och välmotiverade" och såg inte några allvarliga missförhållanden.

Den ansvarige åklagaren Christer van der Kwast och utredaren Seppo Penttinen har också anmälts för tjänstefel. Riksåklagaren (RÅ) beslutade i februari 2009 att inte inleda någon förundersökning. För tjänstefel var brottet redan preskriberat, och när det gäller grovt tjänstefel hänvisade RÅ till JK:s beslut.

RÅ tog också ställning till om ett tillsynsärende skulle inledas om van der Kwasts roll, vilket kan leda till en anmälan till Statens ansvarsnämnd. Men de påstådda felen låg för långt bak i tiden, tyckte RÅ.

Överåklagare Björn Ericson, som hållit i arbetet med resningsärendena, gav utredarna viss kritik i en redogörelse i maj i fjol. Han skrev bland annat att man inte ifrågasatt Bergwalls uppgifter. Men han kallade även målen "utomordentligt udda" och konstaterade att bristerna "inte kan betraktas som några systemfel i egentlig mening".

TT

ANNONS

Ellos STORA sommarrea är igång! Upp till 30% på dyraste varan!

Extern länk från Ellos

Till kampanjen!

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter