Hundratals befaras döda

Av: Anders Clark

Publicerad:
Uppdaterad:

Iran har drabbats av den värsta jordbävningen på 40 år.

Hundratals människor befaras ha omkommit i skalvet.

Nu kämpar Röda halvmånen och lokala räddningsteam för att hjälpa de drabbade.

Miljoner människor i Iran, arabländerna, Pakistan och Indien kände skalvet på tisdagen. Tusentals evakuerade höghusen i regionens större städer.

Jordbävningen ska ha varit lika starkt som den som dödade 68 000 kineser 2008.

Epicentrum ligger i sydöstra Iran, nära gränsen till Pakistan. Enligt Irans statliga tv ska skalvet vara det kraftfullaste i landet på 40 år.

Kommunikation bruten

Obekräftade rapporter har börjat komma in om dödsfall i Iran och Pakistan där bostadshus rasat samman. Samtidigt skedde skalvet i en bergig och glesbefolkad ökenregion och hjälparbetare har inte kunnat rapportera tillbaka från de utsatta bergsområdena som skurits av då kommunikationer och elnät skadats av skalvet.

Uppgifter har förekommit om 40 döda iranier, men än så länge har inga kunnat bekräftas. Pakistanska källor rapporterar om 21 döda och ett 60-tal skadade i Pakistan.

Skakade New Delhi

Jordbävningen mättes till 7,8 på magnitudskalan. I Dubai och Delhi evakuerades kontorsbyggnader och människor flydde ut på gatorna i panik medan höghusen skakades i nästan en hel minut, enligt CNN.

Skalvet inträffade  i sydöstra Iran 11.44 på tisdagen svensk tid. Epicentrum har mätts till en bergig plats 9 mil sydöst om staden Khash med en uppskattad befolkning på 70 000 och ytterligare 100 000 i kringområdena. Ytterligare 11 mil bort från skalvets ligger Zahedan med en halv miljon invånare.

Starkare än dödsskalv

– Vi känner sedan tidigare till att i de små byar som kan finnas där är det ofta så att husen är dåligt byggda, och det inger viss oro för att den lilla befolkning som finns i närheten kan komma till skada, säger Reynir Bödvarsson till TT.

De dödligaste skalvet i Iran inträffade i juni 1990 då 37 000 dog och 100 000 skadades i en jordbävning som mätte 7,7 på momentmagnitudskalan.

Mätningarna av dagens skalv går isär mellan 7,5 och 8 men uppskattas av Amerikanska USGS till 7,8 – vilket gör det till ett ett av de kraftigaste skalven i modern tid i Iran.

Samtidigt har skalvet inträffat långt under marken i en glest befolkad region.

"Rejäl katastrof"

– Om detta djup visar sig vara korrekt så är det bra, det är så pass djupt att det blir mindre skador på ytan då. Men främst är det det faktum att det inte finns några större byar eller städer så pass nära att det blir en rejäl katastrof. Det är långt till tätbebyggda områden, säger Reynir Bödvarsson till TT.

Skalvet inträffade en knapp vecka efter en mindre kraftfull jordbävning som dödade 37 och skadade 850 Iranier utanför kuststaden Bushehr där skalvet också hotade ett kärnkraftverket nio mil från dess epicentrum.

Publicerad: