Krav på sanningskommission i USA

NYHETER

I USA har en debatt blossat upp om huruvida en ”sanningskommission” bör inrättas för att undersöka om den förra regeringen, ledd av dåvarande president George W Bush, i det så kallade kriget mot terrorn missbrukade sin maktställning.

En av dem som ställer sig bakom ett sådant krav är ingen mindre än ordföranden för senatens justitieutskott, Patrick Leahy.

– Ingenting har skadat USA:s anseende i världen så mycket som avslöjandena om att detta land tänjde på lagen och på regelverket för den verkställande makten genom att auktorisera tortyr och grymhet, sade Leahy i veckan i samband med att han öppnade ett möte där kravet på en sanningskommission stod högst på dagordningen.

Hemliga förhör

Enligt Leahy är det särskilt angeläget att få till stånd ett sådant forum (en sanningskommission) eftersom det varje vecka kommer nya avslöjanden om påstådda övergrepp under Bush-administrationen.

I måndags blev sammanlagt nio interna promemorior från Bushs dagar kända, genom att nuvarande president Barack Obamas stab offentliggjorde dem. Där avslöjades att dåvarande regeringen givit sig själv stora möjligheter att kringgå lagen i flera kontroversiella fall, exempelvis när det gällde att transportera fångar till hemliga förhör eller beslut om telefonavlyssning utan erforderliga tillstånd.

– Genom att omsorgsfullt samla fakta kan en kommission berätta hela historien, inte bara enskilda delar utan i ett sammanhang, om hur hela USA:s regering deltog i behandlingen av fångarna, sade Thomas Pickering, tidigare hög tjänsteman inom amerikanska UD, i veckan.

”Naivt förslag”

Men reaktionen från Bushs partikamrater Republikanerna har inte låtit vänta på sig.

– De är ute och fiskar, konstaterade Arlen Specter, republikansk ledamot av senatsutskottet, samtidigt som han försvarade principen att från fall till fall avgöra vilka sorts lagliga medel som ska användas.

En annan som reagerat är juridikprofessorn Jeremy Rabkin som anser att förslaget är ”naivt” och att sanningskommissioner har varit lämpliga i länder som exempelvis Sydafrika för att avslöja apartheidregimens brutalitet.

– Men någon sådan situation har vi inte tillnärmelsevis haft i USA, konstaterar han torrt.

TT-AFP