Publiceringen är inte antisemitisk

JK friar Aftonbladets omstridda artikel

1 av 2

Aftonbladets publicering av den omstridda artikeln om palestiniers misstankar om organstöld frias av JK.

– Det här är ett glädjande och väntat besked, säger Aftonbladets chefredaktör Jan Helin.

I går slog Justitiekanslern fast att den omdebatterade artikeln, om misstankar om organstöld från palestinier, som Aftonbladet publicerade den 17 augusti inte innebär hets mot folkgruppen judar.

Två anmälningar

JK mottog två anmälningar mot artikeln men har alltså beslutat att inte inleda en förundersökning om tryckfrihets- och yttrandefrihetsbrott.

– För mig har det hela tiden varit självklart att det är en artikel som omfattas av svensk tryck- och yttrandefrihet, säger Jan Helin.

Artikeln handlade om palestinier som misstänkte att deras anhöriga, som dödats av israelisk militär, fått organ stulna efter att de obducerats – utan att de anhöriga informerats.

”Det var väntat”

Debatten kom mestadels att handla om huruvida publiceringen var antisemititisk och Jan Helin ställde sig från början positiv till JK:s beslut att granska publiceringen.

– Vi välkomnar all prövning av en sådan omdebatterad artikel. Jag har hela tiden hävdat att de som anklagar oss för antisemitism har en bevisbörda och det var hela tiden väntat att JK skulle komma fram till att det inte är en antisemitisk artikel.

Erik Nises