Läsarnas frågor om svininfluensan

Många läsare har vänt sig till Aftonbladet med oroliga frågor om svininfluensan.

Här svarar Maria Bryttling, chefsmikrobiolog på Smittskyddsinstitutet, på era frågor.

Foto: STEFAN SUNDKVIST
Jan Röhlander i Sollefteå är en av alla läsare som har frågor om influensan.

Om en i familjen blir sjuk, ska då alla stanna hemma tills alla haft sjukdomen?

Jan Röhlander, 42, Sollefteå

Svar: Nej, bara de som har uppvisat symtom ska stanna hemma.

Mina tvillingar föddes 4 månader för tidigt och vägde 605 och 640 gram.De är nu 1,5 år, och extremt infektionskänsliga. Är de prioriterade för vaccinet? Vilka biverkningar kan vaccinet ge dem?

Emmy Karfunkel, 31, Uddevalla

Svar: För att få svar på om de bör prioriteras bör du vända dig till barnens läkare. Det är individbaserat. Den mest allmänna biverkningen är att det kan ömma och rodna där nålen har gått in. Hade jag varit i din situation hade jag vaccinerat tvillingarna, eftersom små barn kan bli allvarligt sjuka av influensa.

Vad händer om man vaccinerar sig när kroppen redan har skaffat sig antikroppar, eller om man vaccinerar sig under pågående symtomfri influensa?

Veronica Kool, 56, Kalmar

Svar: Inget speciellt.

Om jag vaccineras, hur länge sitter vaccinet i kroppen då?

Martin Gustavsson

Svar: Om du syftar på hur länge vaccineffekten sitter i så är det lite svårt att uttala sig om det just nu eftersom vaccinet är nytt. Vaccinet för vanliga säsongsinfluensan ger skydd i cirka nio månader. Men detta vaccin ges två gånger och innehåller ett immunhöjande medel, så troligtvis kommer skyddseffekten att vara längre än för säsongsinfluensan.

Kan man vaccinera sig mot svininfluensan samtidigt som man genomgår vaccineringen Gardasil?

Amalia Vinogradova

Svar: Det borde inte finnas några hinder för det.

Hur många av de som insjuknat i svininfluensan får livshotande symptom? Vad säger statistiken hittills?

Christofer Dahlman

Svar: Det finns inga säkra uppgifter på hur många som insjuknat eftersom väldigt få har provtagits av det stora antal människor som insjuknat. Därför finns det inte klara underlag för hur stor andel av dem som har smittats som

har fått svår sjukdom.

Kan man få svininfluensan igen om man redan har haft den?

Marcus Lindström

Svar: Det finns just nu fyra olika influensatyper som cirkulerar. Oftast brukar man säga att man är skyddad mot en viss variant upp emot tio år efter genomgången infektion.

Ska man ta sprutan om en nära anhörig i familjen haft influensan, men man inte fick den själv?

Roland Johansson

Svar: Ja. Det kan ha varit ren slump att du inte blev smittad vid första tillfället.

Finns det någon som avråds från att ta vaccinet på grund av bakomliggande sjukdom?

Monica Nilsson

Svar: Det är bara om man har kraftig äggallergi.

Jag har hört att försäkringskassan inte godkänner längre sjukskrivning än en vecka med svininfluensa, även om du har ett läkarintyg. Kan det stämma?

Karin Martinussen

Svar: Jag tror inte det stämmer - men för att höra vad som gäller bör du vända dig till försäkringskassan.

De som har haft influensan och nu är friska, har de tidigare varit fullt friska med bra immunförsvar?

Anna

Svar: Ja, men det finns också personer med underliggande sjukdomar som tillfrisknar.

Hur många personer kommer vaccinet att testas på inom varje kategori (barn, gravida, vuxna) innan det skickas ut?

Åsa Brännström

Svar: Det pågår många olika studier kontinuerligt och jag vet tyvärr inte den totala mängden tester som kommer att vara genomförda då vaccinet levereras.

Varför får mina barn inte vaccinet utskrivet i förhand när de har svår astma?

Annalena Hellström

Svar: Vaccinet kommer i slutet av september. Då prioriteras personal inom vården samt personer som riskerar svår sjukdom. Om dina barns läkare bedömer att de tillhör den kategorin ska de prioriteras.

Hur ska någon som drabbas av lindrig influensa kunna veta skillnaden mot en vanlig förkylning?

Kerstin Andersson

Svar: Det är jättesvårt. Det kan man inte. Just nu finns det många som har drabbats av olika typer av förkylningar som tror att de drabbats av influensan. Det är alltid svårt at påvisa när man inte drabbas av klassiska symtom.

Hur vet man att man fått svininfluensan?

Tage Andersson

Svar: Känner du att du har insjuknat plötsligt, ont i halsen, feber, torrhosta, då är det troligt att du har svininfluensan. Men det kan alltid finnas andra infektioner som kan orsaka samma sak.

Varför finns det inte vaccin nu?

Cecilia Milton

Svar: Det tar väldigt lång tid att ta fram nya vacciner. I normala fall tar det ett halvår från att man har bestämt vilken influensastam som ska finnas i vaccinet till leverans. I detta fall har processen skyndats på, så det har gått fort trots allt.

Varför har det inte köpts in vaccin som även min goda vän (allvarlig äggallergi) och hennes gelikar kan få?

Margaretha Berggren

Svar: Avtalet är skrivet med ett vaccinbolag som bara odlar den här typen av vaccin på ägg. Det finns tillverkare som gör vaccin på cellkulturer som kan ges till äggallergiker, men de har en mycket mindre produktionskapacitet.

Blir man smittad lättare – och är influensan farligare – för en som aldrig har haft influensa?

Rebecca Richter

Svar: Man blir smittad lättare eftersom kroppen inte har något immunförsvar mot viruset. Men farligheten om man väl blir smittad av influensan beror på andra orsaker.

Hur/var på kroppen ges sprutan? Hur långt in? Hur tjock är nålen?

Susann

Svar: Sprutan ges oftast i armen. Hur långt in vet jag inte – jag brukar inte själv titta när jag får en spruta.

Den senaste tidens artiklar om svininfluensa nämner att det finns en risk för förlamning av den här typen av influensavaccin. Är det en bestående förlamning?

Madeleine Tapper

Svar: Nej, den är oftast övergående och den är mycket ovanlig.

Är influensan farligare för småbarn som har förkylningsastma?

Lena Åström

Svar: Nej. Det är en mild typ av astma som inte går in under kategorin riskgrupper.

Då medicinen är receptbelagd i Sverige undrar jag vilka som får den utskriven och hur man bör gå tillväga.

Patrick Pihl

Svar: Den skrivs ut av läkare till de patienter som har behov av denna typ av läkemedel, det vill säga de som lider av svår influensasjukdom, alternativt riskerar att utveckla svår influensasjukdom då de har blivit smittade.

Kommer man kunna vaccinera spädbarn också?

Evelina

Svar: Nej. Vaccinet kommer bara att vara godkänt från sex månader och uppåt.

Jag läste i en artikel angående "22-åringen" att han hade rekommenderats att ta smärtstillande receptfria tabletter och att dessa förvärrade hans tillstånd. Stämmer det?

Ulrika Eriksson-Rehn

Svar: Jag har inga fakta om det enskilda fallet.

Är det sant att tanken är att alla svenskar ska vara vaccinerade med första sprutan senast februari nästa år?

Susanna

Svar: Nej. Alla ska ha fått möjligheten att vara fullständigt vaccinerade med båda sprutorna tre till sex månader efter första leveransdatum.

Är bebisar som varit i magen när mamman vaccinerats immuna när de föds? Och ska gravida vaccinera sig?

Sara

Svar: Gravida bör vaccinera sig. Om man vaccinerar en gravid kvinna får det nyfödda barnet ett visst skydd.

Är man garanterad att INTE få influensan om man tar vaccinet?

Ingela

Svar: Nej, alla kanske inte får hundraprocentigt skydd. Vi vet inte hur effektivt det här vaccinet är eftersom det är nytt för oss. Men det är troligtvis bättre än vaccinet mot den vanliga säsongsinfluensan som ger ett 70 till 80-procentigt skydd.

Jag är gravid och arbetar på en förskola, löper jag större risk att bli smittad?

Veronica

Svar: Ja, inte för att du är gravid utan för att du jobbar på en förskola. Detta eftersom man vet att det är främst personer under 30 år som blir smittade och på ett dagis är det en stor smittorisk.

Kommer vaccinet mot svininfluensan möjligtvis också kunna hjälpa mot kräksjuka?

Amanda Andersson

Svar: Nej. Det är helt olika virus. Men visst vore det skönt om vi hade ett vaccin mot vinterkräksjukan också.

Jag vill veta om risken att få influensa överhuvudtaget, eller risken att få de riktigt svåra symptomen, är större som gravid?

Jenny

Svar: Smittorisken är inte större. Däremot är risken att utveckla svår influensasjukdom större för en gravid kvinna. Därför bör gravida vaccinera sig.

Är det någon som dött av svininfluensan i Sverige ännu?

Oskar Karlsson

Svar: Nej.

Om man har en sjukdom som heter myelom, som gör att man har nedsatt immunförsvar, hur påverkas man då?

Kebba

Svar: Man tillhör riskgrupperna. Man kan få svår influensasjukdom och man bör vaccinera sig.

Hur kommer de personer som ska få förtur till vaccineringen rent praktiskt att tas ut?

Marita Thuresson

Svar: Det sköts på landstingsnivå. Jag kan inte svara för hur de gör i ditt landsting.

Jag och min gravida sambo har funderingar på att ta en restresa till Grekland innan barnet kommer i januari. Hur ser ni på det med tanke på svininfluensan?

Rickard

Svar: Ni kan lika väl bli smittade i Sverige som i Grekland. Det man kan fundera på är risken för att plocka upp antibiotikaresistenta bakterier om man insjuknar i influensan. Detta eftersom en influensainfektion kan kompliceras av en bakteriell infektion. I Sverige har vi väldigt låg antibiotikaresistens bland våra bakteriekulturer, tack vare vår restriktiva antibiotikaanvändning.

Hur vanligt är det att människor i samband med den årliga influensan blir behandlade med den så kallade ECMO-behandlingen där en konstgjord lunga används?

Kerstin Söderberg

Svar: Mycket ovanligt. Men kom ihåg att skillnaden mellan den årliga säsongsinfluensan och pandemin är att det blir många fler som insjuknar.

ARTIKELN HANDLAR OM