Då kommer vaccinet till dig – hela listan

Av: Mary Mårtensson

Publicerad:
Uppdaterad:

Aftonbladet har varit i kontakt med smittskyddsläkare i alla landsting.

Många beklagar sig över att planeringen spricker – eftersom den senaste leveransen är försenad.

– Det är helt och hållet vaccintillgången som styr planeringen, säger Per-Åke Jarheimer i Kalmar läns landsting.

Västra Götaland

Riskgrupperna vaccineras just nu.

Vecka 45 börjar man vaccinera barnen på BVC och i skolorna.

Vecka 48 påbörjas vaccinationer av övriga på vårdcentralerna.

Halland

Vaccination av riskgrupper och vårdpersonal pågår nu och vecka 44.

Vecka 45 börjar man vaccinera barn till och med årskurs tre ihop med sina föräldrar på vårdcentralerna. Skolbarn från och med årskurs fyra vaccineras i skol­hälsovården.

Från vecka 47 vaccineras övriga befolkningen.

Skåne

3–5-åringarna har redan vaccinerats.

Just nu vaccineras riskgrupperna.

Från vecka 45: alla skolelever.

Vecka 46 vaccineras vuxna i åldern 19–29. Vecka 47: 30–39 år. Vecka 48: 40–49 år. Vecka 49: 50–59 år: Vecka 50: 60–74 år. Vecka 51: Från 74 år och uppåt.

Alla dessa får en personlig kallelse till vårdcentralen.

Blekinge

Sjukvårdspersonalen och riskgrupperna vaccineras just nu och vecka 44.

Vecka 44, 45 och 46: barn och ungdomar på BVC och i skolorna.

Vecka 48 börjar man vaccinera övriga på vårdcentralerna.

Kalmar

Riskgrupperna och sjukvårdspersonalen vaccineras för närvarande.

Vecka 46 börjar man med barn på BVC och i skolorna.

Från vecka 49: Övriga. Unga vuxna prioriteras. Ju äldre man är desto längre får man vänta.

Sörmland

Riskgrupperna vaccineras tom vecka 44.

Vecka 45 är det dags för sjukvårdspersonalen.

Vecka 46 eller 47 börjar man med barn och ungdomar på BVC och i skolhälsovården och allmänheten på olika vaccinationscentraler.

Kronoberg

Riskgrupperna och sjukvårdspersonalen vaccineras just nu.

Om cirka fem veckor – vecka 48 – börjar man vaccinera barn på BVC och i skolhälsovården.

Efter det vaccineras resten – en tioårskull per vecka – på vaccinationscentraler och vårdcentraler.

Jönköping

Vecka 44 och 45 vaccineras riskgrupperna.

Vecka 47 börjar man med resten. Först ut är 18–25-åringarna. Sedan går man uppåt i ålder med en ny femårskull per vecka. Barn vaccineras med sina föräldrar på vårdcentralerna.

Östergötland

Riskgrupper och sjukvårdspersonal vaccineras några veckor till.

Från vecka 47 vaccineras barnen på BVC och i skolhälsovården.

Vecka 48 börjar man vaccinera övriga på vårdcentraler, sjukhus och särskilda lokaler.

Stockholm

Riskgrupperna vaccineras just nu samt vecka 44.

Vecka 45 börjar man vaccinera resten: barnen på BVC och i skolhälsovården och vuxna på vårdcentraler och vaccinationscentraler.

Uppsala

Just nu vaccineras riskgrupperna och sjukvårdspersonalen.

Vecka 45-48 vaccineras barn 3–18 år samt deras föräldrar. Och studenterna på olika campus.

Vecka 49: Övriga börjar vaccineras på vårdcentraler och vaccinationscentraler.

Värmland

Riskgrupperna vaccineras för närvarande.

Vecka 45 räknar med att börja vaccinera skolbarnen. Förskolebarnen vaccineras lite senare.

Vecka 47 eller 48 planerar man att börja vaccinera resten.

Örebro

Riskgrupperna vaccineras nu.

Vecka 46 eller 47 börjar man vaccinera övriga: barnen på BVC och i skolorna eller på vårdcentralerna och vaccinationscentralerna. Det ser lite olika ut. Samt vuxna.

Västmanland

Riskgrupperna vaccineras nu och nästa vecka.

Vecka 45 vaccineras vårdpersonalen.

Vecka 46 och 47 vaccineras barnen i skolhälsovården samt vuxna via företagshälsovården.

Från vecka 48 vaccineras övriga via vård­centralerna. Först ålderspensionärerna som samtidigt får vaccin mot säsongsinfluensan.

Dalarna

Riskgrupper och sjukvårdspersonal vaccineras vecka 44 och 45.

Vecka 46 är det dags för föreskolebarnen på BVC.

Vecka 47 vaccineras skolbarnen.

Från december: Övriga vuxna. Först unga vuxna och så fortsätter man med stigande ålder.

Gävleborg

Riskgrupperna vaccineras vecka 43 och vecka 44.

Vecka 44 är det dags för 3–5-åringarna.

Vecka 45 och 46 vaccineras barnen i skolhälsovården.

Vecka 48 börjar man med vuxna: 20–29-åringar. Vecka 49: 30–39- åringar. Vecka 50: 40-49-åringar. Vecka 51: 50–59-åringar.

År 2010 vecka 2: 60–67-åringar. Vecka 3: 68 år och äldre.

Västernorrland

Riskgrupperna nu och vecka 44.

Vecka 45 och 46: Barnen vaccineras på BVC och i skolhälsovården och vuxna på vaccinationsenheter.

Jämtland

Vecka 43 och 44: Man vaccinerar riskgrupperna – från sex månaders ålder till och med 50 år – samt föräldrar och syskon över tre år till riskgruppsbarnen och gravida med partners.

Vecka 43–46: Sjukvårdspersonalen.

Vecka 45–46: Riskgrupper över 50 år.

Vecka 47: Barn på BVC och i skolhälsovården.

Vecka 48–49: Övriga – åldersindelat. Man börjar med 19–29 och går uppåt i åldrarna.

Norrbotten

Riskgrupper och vårdpersonal vaccineras ett par veckor framöver.

I slutet av november börjar man vaccinera resten.

Västerbotten

Vecka 42-43 riskgrupper (inneliggande på sjukhus eller knutna till specialistmottagningar) och sjukvårdspersonal.

Vecka 44-46: övriga riskgruppspersoner.

Vecka 47 påbörjas vaccinationerna av övriga på hälsocentralerna. Först barn mellan tre och fem år samt deras föräldrar. Därefter skolbarn.

Förmodligen blir det dags för övriga vuxna i december.

Gotland

Riskgrupperna vaccineras nu.

Vecka 42–48: Man har redan börjar vaccinera barnen. Förskolebarnen vaccineras vecka 44.

Vecka 48 och framöver: Resten av befolkningen vaccineras på 43 olika platser.

Publicerad: