Sådana är SD-väljarna

Foto: Stefan Mattsson
Inga nättroll Enligt Aftonbladet/Inizios undersökning tror Sverigedemokraternas väljare att medier ljuger och att invandringen är ett hot mot svensk kultur.

avLena Mellin

NYHETER

Sverigedemokraterna är inga nättroll.

Däremot tror de att medierna ljuger, att invandringen är ett hot mot svensk kultur och är emot religionsfrihet, enligt en ny undersökning från Aftonbladet/Inizio.

I dag samlas drygt 700 kommun- och landstingspolitiker i Västerås för debatt och beslut. Flera tunga företrädare, bland andra Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson, kommer att hålla tal.

Det är årets största samling i partiet och utgångspunken för dagens undersökning från Aftonbladet/Inizio. Den handlar om skillnader, och likheter, mellan Sverigedemokraternas väljare och andra väljare.

Epitetet ”nättroll” används ofta för att beskriva Sverigedemokraterna, och andras, aktiviteter på internet. Men i själva verket skiljer sig SD-väljarna inte nämnvärt från andra väljare när det gäller aktivitet på nätet.

De Sverigedemokrater som mejlar, tar del av nyheter på nätet  eller använder sociala medier varenda dag är något färre än i väljarkollektivet som helhet.

Däremot är de SD-väljare som kommenterar nyheter i kommentarsfält eller i sociala medier något fler än genomsnittet. De är också mer intresserade av att läsa artikelkommentarer. 27 procent av SD-arna läser artikelkommentarer jämfört med 19 procent av alla väljare.

Men i andra avseenden skiljer sig Sverigedemokraternas väljare rejält från genomsnittet i väljarkåren. 93 procent av dem tycker att invandringen är ett hot mot svensk kultur och svenska värden. I genomsnitt är det 51 procent av den uppfattningen. 39 procent av Alliansens väljare och 14 procent av de rödgröna väljarna tycker också att den svenska kulturen och värdena är hotad.

Religionsfrihet är en hörnpelare i demokratin. Men nära sju av tio, 69 procent, av SD-väljarna tycker att påståendet ”invandrare i Sverige ska fritt kunna utöva sin religion här” är helt eller delvis felaktigt. Bland Alliansens och de rödgrönas väljare finns däremot en kompakt majoritet för religionsfrihet.

86 procent av SD-väljarna känner någon som tycker att invandring är den viktigaste invandringsfrågan. Genomsnittet ligger på 70 procent.

Att svenska medier ljuger om invandringen är SD-väljarna bergfast övertygade om. 97 procent instämmer helt eller delvis i påståendet anser att vi inte berättar hur det ligger till med den saken. Det är en närmast bisarr inställning, ingen fråga är mer genomlyst  media och självfallet är det till allra högsta grad både sant och relevant.

Men inte heller andra väljare är särskilt imponerade av media i just den här frågan. Bland väljarna i allmänhet instämmer 63 procent i påståendet. Siffrorna för Alliansens och de rödgröna partiernas väljare är 60 respektive 28 procent.

Till sist fick de tillfrågade ta ställning till om ”jag kan tänka mig att gå med i en organisation som vill stoppa invandringen till Sverige”. 25 procent  tycker att det är helt eller delvis riktigt. Bland SD:arna är det mer än dubbelt så många, 56 procent.  Men bara 12 procent av Alliansväljarna och sex procent av dem som skulle lägga sin röst på S, V eller MP är av den uppfattning.

Sammanfattningsvis, Sverigedemokraterna i allmänhet är inte mer aktiva på nätet än andra. De som är aktiva måste därmed vara desto idogare, SD är mycket framgångsrika i att driva opinion på nätet.

Men när det gäller inställningen till invandring och religionsfrihet avviker SD-väljarna kraftigt från genomsnittet. Och deras misstro mot media är kompakt.

ARTIKELN HANDLAR OM