Mycket kraftigt jordskalv utanför Indonesien

1 av 3
NYHETER

Ett mycket kraftigt jordskalv, uppmätt till 7.8 på Richterskalan, har inträffat utanför Indonesiens kust, uppger United States Geological Survey (USGS).

En tsunamivarning utfärdades för Indonesien, men den drogs sedan tillbaka.

– Det är ingen stor risk för det eftersom det har varit en jordbävning med horisontell rörelse, säger seismologen Reynir Bödvarsson.

Skalvet inträffade på 24 kilometers djup, sydväst om Indonesiens västra kust. Närmaste stora ö är indonesiska Pulau Siberut som ligger drygt 60 mil nordost från skalvets epicentrum.

Australiens meteorologiska byrå har utfärdat en varning för Julön och Kokosöarna, som ligger söder om Skalvets mittpunkt. Myndigheten har inte uppmanat till evakuering men säger att farliga strömmar kan uppstå och att boende bör undvika kustlinjer.

Seismologen Reynir Bödvarsson vid Uppsala universitet säger att det i stort sett inte finns någon risk för en tsunami.

– Eftersom det har varit en jordbävning med horisontell rörelse så kan man avfärda tsunamifaran. Hade det varit en jordbävning där rörelsen varit verikal hade havsbotten och vattenpelaren ovanför lyfts upp hade det varit ett helt annat läge.

Bödvarsson säger att skalvet var kraftigt men att det inträffade så pass långt ute till havs att det aldrig fanns någon fara för direkta skador.

– Det enda som fanns kvar inledningsvis var då tsunamifaran, men efter att man analyserat rörelserna kunde man avfärda den.

Det finns i skrivande stund inga rapporter om att skador ska ha uppstått till följd av skalvet.

USGS angav inlednignsvis att skalvet hade en styrka på 7.9 och inträffat på exakt en mils djup.

ARTIKELN HANDLAR OM