Nya regler för elsparkcyklar i höst: ”Slutslängt”

Uppdaterad 2022-06-15 | Publicerad 2022-06-14

Från den 1 september får elsparkcyklar inte längre ställas var som helst på trottoarer och cykelbanor, uppger infrastrukturministern för Aftonbladet.

Om de parkeras fel får kommunen eller polisen flytta på dem – och företagen måste betala för att lösa ut åkdonen.

– Det får vara slutslängt, säger Tomas Eneroth (S).

Sedan svenska Voi grundades 2018 har hundratusentals svenskar laddat ner appen och börjat åka elsparkcykel. Företag som Bolt, Tier och Lime har anslutit till hajpen.

Elsparkcyklarnas framgångssaga har inte varit friktionsfri. Det har rapporterats om svåra olyckor och diskuterats åldersgränser, fyllekörning, hjälmkrav och att elsparkcyklarna dumpats i skog och vattendrag.

Men kanske framförallt – att de är överallt.

Så blir de nya reglerna

Inom kort presenterar regeringen en ändring i trafikförordningen, som innebär att följande gäller i hela Sverige:

  • Elsparkcyklar får inte längre parkeras på gång– och cykelbanor, annat än vid cykelställ eller annan uppställningsplats. Kommunerna ansvarar för att sätta upp dessa.
  • Om elsparkcyklar har parkerats eller lämnats på olämplig plats har kommun och polis möjlighet att forsla bort dem. Elsparkcykelföretagen kommer då behöva betala kostnaden som uppstått för bortforslingen.
  • Kommunerna ska kunna meddela lokala undantag från förbudet.
  • Ändringen träder i kraft den 1 september 2022.
Voi har tidigare vädjat till Tomas Eneroth om att inte införa regler kring parkering av elsparkcyklarna.
Voi har tidigare vädjat till Tomas Eneroth om att inte införa regler kring parkering av elsparkcyklarna.

Budskapet från infrastrukturminister Tomas Eneroth är att det får vara ”slutslängt”.

Varför har ni fattat det här beslutet?

– Framförallt är det ju den aggressiva etablering av elsparkcyklar som vi sett i många städer. På många håll har det naturligtvis fungerat väl. Men Stockholm är kanske ett av de värsta exemplen där vi sett att elsparkcyklarna blivit ett otyg för andra trafikanter, gångtrafikanter och cyklister. Och där man inte heller kommunalt alltid haft möjlighet att styra upp verksamheten.

”Staden har blivit nedskräpad”

Andra orsaker till regleringen är hänsyn till funktionshindrade, samt nedskräpningsaspekten.

– Om man går längs exempelvis Götgatan i Stockholm kan man tydligt se hur staden blivit nedskräpad av sparkcyklar. Då vill vi, utöver de regler som kommuner redan kan använda sig av, ge ännu fler verktyg där vi säger: Nu får man inte parkera hur som helst, utan du ska ställa dig på en parkeringsplats.

Den 18 maj publicerade Voi ett öppet brev till Tomas Eneroth. Företaget skriver att man inte är emot lagstiftning, men vänder sig mot en reglering där elsparkcyklar måste parkeras på angivna platser.

”Just möjligheten att snabbt plocka upp och framför allt parkera nära slutmålet har visat sig bidra till en attraktionskraft som stationsbaserade uthyrningssystem saknar”, står det i brevet som bland annat undertecknats av Fredrik Hjelm, grundare och vd för Voi.

Infrastrukturministern, Tomas Eneroth (S), är besviken på elsparkcykelföretagens agerande.
Infrastrukturministern, Tomas Eneroth (S), är besviken på elsparkcykelföretagens agerande.

Kapar man inte aktörernas affärsmodell, och försvårar ganska mycket för dem med de här reglerna?

– Jo, men det är ingen mänsklig rättighet att skräpa ner hela stan. Vi kan inte ha en ordning där de i sin jakt på pengar – för det är vad det handlar om – aggressivt etablerar elsparkcyklar på ett sätt som gör att de nu ligger i vägen på gator och trottoarer, säger Tomas Eneroth.

Besviken på ”oseriöst agerande”

Infrastrukturminstern anklagas också för att nyligen ha tackat nej till ett möte med branschorganisationen som Voi ligger bakom.

– Jag mötte branschen när elsparkcyklarna började etableras. Jag vädjade till dem, vi hade gemensamma diskussioner om vilket ansvar branschen har. Ibland, lokalt, har en del tagit ansvar. Men som helhet så är jag besviken på hur oseriöst man agerat när det gäller etableringen av elsparkcyklar.

Lägger inte den här ändringen en stor börda på kommunerna?

– Nej. Kommunerna har ju vädjat om dessa verktyg och har sett framemot detta. Jag tror att det här handlar om att kommunerna får ytterligare ett verktyg för att skapa ordning och reda, säger Tomas Eneroth.

– Man kan inte basera en affärsmodell på nedskräpning, det håller inte i Sverige i dag, avslutar infrastrukturministern.

LÄS VIDARE