Dags att rösta i kyrkovalet – detta står på spel

Publicerad 2021-09-01

Den 19 september är det dags att rösta.

Kyrkovalet står för dörren och i dagarna har röstkort landat hos miljoner svenskar.

Den 19 september är det dags att rösta om kyrkans roll i samhället och hur budgeten på 22,4 miljarder ska disponeras.

Men hur går det till – och vem får rösta?

Vem får rösta i kyrkovalet?

Den som fyllt 16 år senast på valdagen och är medlem i Svenska kyrkan har rätt att rösta.

Alla som har rösträtt har fått ett röstkort på posten.


När och hur röstar man?

Det går både att förtidsrösta och rösta på valdagen. På röstkortet står adressen till vallokalen där du kan rösta den 19 september.

Om du befinner dig på annan ort eller inte har möjlighet att rösta i din vallokal på valdagen är det möjligt att förtidsrösta.

Förtidsröstningen pågår den 6–19 september. Vilka förtidsröstningslokaler som finns hittar du på Svenska kyrkans valssida.

För att få rösta måste du ta med en giltig legitimation till vallokalen. Röstkortet är inte obligatoriskt att ta med – men gör livet lite lättare för valförrättarna.


Svenska kyrkan är en stark röst i samhällsdebatten.

Varför ska man rösta?

Svenska kyrkan med 5,8 miljoner medlemmar är en stor organisation och en stark röst i samhällsdebatten som spelar en viktig roll i många människors liv.

Medlemmarna skattar dessutom varje månad till kyrkan genom kyrkoavgiften. Enligt Svenska kyrkans egna siffror var intäkterna 22,4 miljarder under fjolåret, varav 14,7 miljarder kom från kyrkoavgiften.

En stark röst och stora resurser ger mycket inflytande. Frågan för väljarna att ta ställning till är hur resurserna ska användas och vilken roll kyrkan ska ha i samhället.


Det finns tre nivåer där företrädare ska utses.

Vad kan man rösta på?

Kyrkovalet är inte helt olikt valen till riksdag, region och kommun. Här finns också tre nivåer där företrädare ska utses:

  • Kyrkomötet, nationellt (gul valsedel)
  • Stiftsfullmäktige, regionalt (rosa valsedel)
  • Kyrkofullmäktige, lokalt (vit valsedel)

I kyrkovalet röstar du på olika nomineringsgrupper och kandidater som representerar olika ideologier och intressen. Varje nomineringsgrupp har en egen valsedel med sina kandidater.

Har du en särskild kandidat som du vill ge ditt stöd är det möjligt att personrösta genom att sätta ett kryss vid dennes namn. Men kom ihåg att du får kryssa maximalt tre kandidater.


Vilka ställer upp?

Flera av de etablerade politiska partierna ställer upp i valet till kyrkomötet och i flera stift och församlingar. Men också andra nomineringsgrupper är med och konkurrerar.

Alla nomineringsgrupper har olika idéer för hur kyrkan ska styras och utvecklas.

Frågor som samkönade äktenskap, kyrkans sjunkande medlemssiffror och om kyrkan ska värna sina traditioner eller förnya sin verksamhet har varit heta i kyrkodebatten.

I faktarutan nedan finns alla nomineringsgrupper som ställer upp i valet till kyrkomötet. Svenska kyrkan har också en söktjänst där man kan söka efter kandidater och nomineringsgrupper på alla nivåer.


Så gick det senast

I valet 2017 var valdeltagandet 19,08 procent.

Drygt fem miljoner var röstberättigade, varav cirka en miljon gick och röstade.

I faktarutan nedan finns resultatet från förra valet till kyrkomötet.

ANNONS