100 000 döda med RS-virus – på ett år

Av:  TT

Det är oklart hur coronapandemin påverkar sjukdomsbördan av RS-infektioner på sikt, skriver forskarlaget.
Det är oklart hur coronapandemin påverkar sjukdomsbördan av RS-infektioner på sikt, skriver forskarlaget.

Över 100 000 dödsfall bland barn runtom i världen kopplades till RS-virus under 2019. Det visar en uppdaterad analys i den medicinska tidskriften Lancet, som Dagens Medicin rapporterar om.

33 miljoner småbarn drabbades av luftvägsinfektioner som orsakats av RS-virus under 2019. Hälften av alla barn som dog var under sex månader och majoriteten av alla dödsfall skedde i låg- och medelinkomstländer.

Det senaste året har Sverige haft en ovanligt svår RS-säsong. Epidemin startade ovanligt tidigt och slog extra hårt, bland annat för att coronarestriktionerna skyddade flera årskullar barn från RS-viruset och att immuniteten därför var låg.

RS-viruset tros ligga bakom vart femtionde dödsfall bland barn under fem år och 1 av 28 dödsfall bland barn under sex månader.

Forskarlaget understryker vikten av att snabbt få fram effektiva vacciner.

Analysen innehåller publicerad och opublicerad data från 481 studier, insamlad före coronapandemin.

Publisert: