Förslag om höjd skatt på alkohol och tobak

Av:  TT

Regeringen har beslutat om en proposition för att höja alkohol- och tobaksskatten. Arkivbild.
Regeringen har beslutat om en proposition för att höja alkohol- och tobaksskatten. Arkivbild.

Regeringen föreslår höjd skatt på alkohol och tobak. Höjningarna föreslås göras i två steg och träda i kraft den 1 januari 2023 respektive den 1 januari 2024.

Enligt propositionen ska skatten på bland annat öl och vin höjas med 5 procent i första steget och med ytterligare 8 procent i det andra. Skatten på sprit föreslås höjas med 1 procent 2023 och med ytterligare 1 procent 2024.

När det gäller cigaretter och snus föreslås skatten först höjas med 3 procent och sedan ytterligare 1 procent i steg två. Eftersom tobaksskatten räknas om årligen utifrån konsumentprisindex är höjningarna utöver omräkningarna.

Skatten på e-vätskor och andra nikotinprodukter föreslås höjas med 1 procent den 1 januari 2024.

”Förslagen om höjda alkohol- och tobaksskatter beräknas öka skatteintäkterna med knappt 1 miljard kronor 2023 och med ytterligare drygt 1 miljard kronor 2024”, skriver Regeringskansliet i ett pressmeddelande.

Publisert: