Förvaltningsrätten: Solnas skolnedläggningar var olagliga

Föräldrar vann mot politikerna – brott mot Barnkonventionen

Uppdaterad 2021-10-04 | Publicerad 2021-10-01

I våras tvingades över 500 elever i Solna att byta skola sedan politikerna beslutat att lägga ner tre kommunala hög- och mellanstadier.

Men två av nedläggningarna var olagliga enligt förvaltningsrätten som nu upphäver dem med hänvisning till Barnkonventionen.

– Jag tänkte ”det här kan man ju inte klubba igenom” men det gjorde man, säger Sara Bergenius Gavler, ordförande för den lokala protestgruppen Skolinitiativet.

Över 500 elever tvingades börja i en ny skola till terminsstarten i augusti sedan mellanstadiet på Granbackaskolan, högstadiet på Bergshamraskolan och hög- och mellanstadiet på Skytteholmsskolan lagts ner.

Det efter att det blågröna styret i Solna fattat beslut om en ny skolorganisation.

Skolrockaden var den senaste i en rad sådana i kommunen. De tio senaste åren har fem skolor lagts ner helt eller delvis och flera elever har tvingats byta skola mer än en gång.

”Kan inte klubbas igenom”

Den senaste omorganisationen möttes av protester från opposition, föräldrar och elever. Lärarfack varnade för proppfulla skolor och dålig arbetsmiljö på kvarvarande kommunala skolor.

Ett 20-tal överklaganden skickades in till förvaltningsrätten i samband med beslutet. Enligt dem saknades en analys av hur barnen skulle påverkas.

– Det stod ingenting om hur det skulle genomföras, hur många barn det berörde, hur det skulle bli med lokaler och det fanns inga risk- eller konsekvensanalyser, säger Sara Bergenius Gavler, ordförande i Skolinitiativet.

– Jag tänkte ”det här kan man ju inte klubba igenom” men det gjorde man.

Sara Bergenius Gavler, ordförande i den lokala protestgruppen Skolinitiativet.
Sara Bergenius Gavler, ordförande i den lokala protestgruppen Skolinitiativet.

Bryter mot FN:s barnkonvention

I juli kom domen. Den gick på föräldrarnas linje och menade att kommunen bröt mot FN:s barnkonvention, numera även svensk lag, i nedläggningsbesluten.

”I det aktuella målet synes kommunen inte ha fastställt vad som är barnens bästa innan beslut fattats. Beslutet har således inte tillkommit i enlighet med lagen om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Det ska således upphävas...”, står det i domen.

Beskedet fick föräldrar i Skolinitiativet att jubla. Underkännandet av nedläggningarna var principiellt viktigt och sätter press på politiker och förvaltning att ta fram bra underlag för framtida beslut, menar de.

– Jag blev överraskad och glad när beslutet kom, säger Sara Bergenius Gavler.

Enligt Marianne Damström Gereben (L), ordförande i skolnämnden, är beslutet fattat för barnens bästa.
Enligt Marianne Damström Gereben (L), ordförande i skolnämnden, är beslutet fattat för barnens bästa.

Har överklagat domen

Skolrockaderna har dock genomförts som planerat. Sara tror inte att domen innebär att man vrider tiden tillbaka och att de nedlagda hög- och mellanstadierna öppnar igen.

– Nej, det tåget har gått. Vi ville tvinga fram att politikerna måste ha bra underlag när de fattar så här stora beslut och vi hoppas att det blir så nu.

Enligt Marianne Damström Gereben (L), ordförande i skolnämnden, är beslutet fattat för barnens bästa. Solna har överklagat domen till kammarrätten som ska ta upp fallet till prövning.

”Om högre instanser fastställer domen behöver nämnden fatta ett nytt beslut med ett korrigerat beslutsunderlag. Detta förväntas inte bli någon annan utgång i sak eftersom frågan om barnens bästa, i det här fallet att befintliga och framtida elever ska få en kvalitativ utbildning har varit grunden i beslutet”, skriver hon i ett mejlsvar till Aftonbladet.

S: Ger bort elever

Parallellt med att de kommunala skolorna delvis lagts ner öppnar Internationella engelska skolan och RWS, Raouls Wallenbergsskolan, för motsvarande årskurser.

Socialdemokraterna har anklagat det blågröna styret för att ”ge bort” elever till friskolor i kommunen och montera ner den kommunala skolan. Det har tillbakavisats och kallats konspirationsteori av Marianne Damström Gereben (L).

– De behöver inte vår hjälp att fylla sina skolor, de har tusentals elever i kö, har hon sagt till Aftonbladet tidigare.

LÄS VIDARE