Stopp för dumpning av muddermassor i Öresund

TT-Ritzau

Publicerad 2022-06-02

En konstgjord ö är planerad att anläggas i Köpenhamn.
En konstgjord ö är planerad att anläggas i Köpenhamn.

Muddermassor från bygget av den konstgjorda halvön Lynetteholm i Köpenhamn kommer inte längre att dumpas i Öresund. Folketingspartierna som röstade igenom miljardprojektet en gång i tiden har kommit överens om att de delvis förorenade muddermassorna i stället ska byggas in i den första delen av halvön.

Redan innan parlamentet i juni 2021 fattade beslut om bygget kom det kritik från den dåvarande svenska miljöministern Per Bolund (MP). Bolund hävdade i ett brev till sin danska miljöministerkollega att dumpningen strider mot internationella konventioner och att den riskerar att skada miljön.

Lynetteholm ska bli en helt ny stadsdel i Köpenhamn som byggs på jordmassor som deponeras på havsbotten. Planen är att den konstgjorda halvön kan börja bebyggas med bostäder och arbetsplatser 2035 och runt 2070 beräknas den nya stadsdelen stå helt färdig. Då ska den kunna rymma runt 35 000 invånare.

Ämnen i artikeln