Äldre med flyktbakgrund riskerar fel diagnos

Av:  Cecilia Klintö/TT

– Oavsett åt vilket håll feldiagnosticeringen går så är det fruktansvärt, säger psykologen Frida Johansson Metso.
– Oavsett åt vilket håll feldiagnosticeringen går så är det fruktansvärt, säger psykologen Frida Johansson Metso.

Hos äldre som utvecklar posttraumatiskt stressyndrom kan symptomen vara förrädiskt lika dem vid kognitiv sjukdom. Framför allt äldre med flyktingbakgrund löper därför risk att få fel diagnos och fel behandling, varnar psykologen Frida Johansson Metso.

Det vanligaste är att posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) utvecklas kort tid efter de utlösande händelserna, men hos vissa kan det dröja länge. Det är när det dröjer många år, eller kanske decennier, som risken för förväxling med kognitiva sjukdomar som till exempel alzheimer ökar, eftersom symptomen kan vara så lika.

– Eftersom PTSD är väldigt behandlingsbart så är det fruktansvärt att patienten ska gå med det längre än nödvändigt, säger Frida Johansson Metso vid Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering.

Försämrad prognos

Om man väntar med PTSD-behandlingen försämras dessutom prognosen, särskilt bland äldre som börjar utveckla minnesproblem, understryker hon.

– Det är därför vi känner en viss brådska också när vi pratar om den här patientgruppen.

Nu har Röda Korset tillsammans med Region Skåne och Region Stockholm utvecklat ett stöd för vårdpersonal som ska göra bedömningen. Vårdpersonal som provat det har efteråt sagt att det fick dem att ställa frågor som de inte brukar göra vid så kallad kognitiv screening, till exempel om påträngande traumatiska minnen, och att det ändrat flera patienters diagnos.

– Vi skulle säga att det bekräftar vår hypotes att det här är ett stort problem, säger Frida Johansson Metso.

Risk för förväxling

Plågsamma, ständigt återkommande flashbacks av svåra händelser är ett stort problem för personer med PTSD. Dessa påträngande minnen kan i sin tur leda till att den drabbade får problem med uppmärksamhet, inlärning och minne.

Det kan också påverka förmågan att planera och organisera, liksom förmågan att upprätthålla relationer. Det leder i sin tur till risken för förväxling med kognitiva sjukdomar och allra störst är risken tidigt i sjukdomsutvecklingen.

Det finns också risk för förväxling åt andra hållet, det vill säga att kognitiv sjukdom misstas för PTSD, berättar Frida Johansson Metso.

– Oavsett åt vilket håll feldiagnosticeringen går så är det fruktansvärt.

Publisert: