Mc-gänget kollapsade – men kan återuppstå

Erika Nekham/TT

Publicerad 2022-01-30

Mc-gänget No Surrenders tid i Sverige var kort, men våldsam och blodig. Att gänget försvunnit bör dock inte nödvändigtvis tolkas som en framgång enligt en ny rapport, där faktorerna bakom No Surrenders undergång kartlagts.

De första uppgifterna om att No Surrender höll på att etablera sig i Sverige kom 2017. Organisationen expanderade snabbt och lyckades locka till sig medlemmar från flera andra kriminella konstellationer. De kommande åren skulle No Surrender starta två avdelningar i Sverige, en i Örebro och en i Borlänge.

Men ganska snart började det hela rämna – medlemmar hoppade av, konflikterna hopade sig och flera grova våldsdåd riktades mot organisationen. 2020 stängdes verksamheten i Sverige och nu kommer researchföretaget Acta Publica med en rapport där några av de mest tydliga orsakerna bakom den snabba kollapsen analyseras.

En orsak som Acta Publica identifierar handlar om att den organisatoriska förmågan brast. Den hierarkiska miljö som präglar många andra kriminella mc-gäng fanns inte.

Under press

”När bygget började rasa var organisationen redan under sådan press att den inte gick att rädda”, står det i rapporten.

En annan orsak är att det efter den inledande fasen var svårt att locka fler medlemmar. De många våldsdåd som riktades mot klubben kan ha haft en avskräckande effekt, enligt Acta Publica. Organisationen präglades av både interna och externa konflikter och andra kriminella nätverk ska ha gått ihop för att få bort konkurrensen, visar rapporten.

Bland de våldsamma attacker som kan kopplas till organisationen återfinns den kraftiga detonationen utanför ett flerfamiljshus på Ådalagatan Linköping i juni 2019 Det tros ha varit riktat mot en No Surrender-medlem som var skriven på en bostad i närheten.

I december samma år sköts två andra medlemmar ihjäl utanför en nattklubb i Norrköping. Att inte fler träffades är närmast otroligt – ett 20-tal skott avlossades och efteråt hittades kulor i träd och cykelställ, i sittpuffar i klubbens foajé och i väggen i kapprummet.

Ännu en sprängning

Året därpå skedde en ny sprängning i anslutning till en medlems bostad och två medlemmar blev beskjutna utanför en restaurang i Norrköping, varav en dödades.

Även om det går att se gängets försvinnande som en framgång är det inte säkert att den slutsatsen ska dras, anser rapportförfattarna. Enligt dem finns uppgifter om att No Surrender MC kan vara på väg att återetablera sig, samtidigt som tidigare medlemmar rört sig mot andra kriminella nätverk.

”Även om Acta Publica bedömer att NSMC-konflikten i dag är över så är den kriminella världen föränderlig och individerna i den försvinner inte bara för att märket på västen är borta”, skriver Acta Publica.