Bröstcancer

Fler fall av bröstcancer upptäcks med ny metod

Av: 

Mary Mårtensson

NYHETER

I dag screenas kvinnor för bröstcancer med vanlig mammografi.

Men om alla skulle screenas med 3D-mammografi skulle fler fall av intervallcancer hittas tidigare.

Det visar en ny stor svensk studie.

Alla kvinnor mellan 40 och 74 år i Sverige erbjuds screening för bröstcancer med mammografi (2D), för att bröstcancer ska kunna upptäckas tidigt och minska dödligheten i sjukdomen.

Det sker ungefär vartannat år.

Cirka 60 procent av alla bröstcancerfall upptäcks vid screening med vanlig mammografi. Men en del cancerfall upptäcks mellan två screeningtillfällen.

Det kallas därför intervallcancer.

I dag screenas kvinnor för bröstcancer med vanlig 2D-mammografi. Men om alla skulle screenas med 3D skulle fler fall av intervallcancer hittas tidigare, visar en ny svensk studie.

Mer snabbväxande cancer

Då är det vanligen kvinnan själv som upptäcker knölen eller känner av förändringar i bröstet.

– Intervallcancerfall är generellt mer aggressiva med mer snabbväxande tumörer, jämfört med screeningupptäckt bröstcancer, säger Kristin Johnson, en av forskarna bakom den nya studien.

Hon är doktorand vid Lunds universitet och specialistläkare i radiologi på Skånes universitetssjukhus.

Den nya studien visar att 3D-mammografi – brösttomosyntes – minskar antalet fall av intervallcancer, jämfört med traditionell mammografi.

Kristin Johnson, doktorand vid Lunds universitet och specialistläkare i radiologi på Skånes universitetssjukhus, och en av forskarna bakom den nya studien.

En tidigare studie vid Skånes universitetssjukhus i Malmö visade att screening med 3D-mammografi upptäcker drygt 30 procent fler fall av bröstcancer än vanlig mammografi.

Fler fall upptäcktes med 3D-mammografi

I den nya studien ingick drygt 13 000 kvinnor som fick 3D-mammografi och 26 000 kvinnor i kontrollgruppen. Varje kvinna som screenades med 3D-mammografi matchades i ålder och datum med två kvinnor i kontrollgruppen, som undersöktes med traditionell mammografi.

– Bland dem som fick 3D-mammografi såg vi att det var mindre troligt – 40 procent lägre odds – att få intervallcancer, jämfört med gruppen som screenades med vanlig mammografi, säger Kristin Johnson.

Den nya studien har utförts vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. Fynden är publicerade i tidskriften Radiology.

– Screening med 3D-mammografi visar potential att minska andelen intervallcancer. Vi behöver dock se fler studier som pekar i samma riktning, säger forskaren.

Socialstyrelsen har uppgett att den snart ska se över rekommendationerna för bröstcancerscreening.

ANNONS

Mumin-muggarna för 2022 är här! Förboka dem hos Cervera redan nu!

Extern länk från Cervera

Läs mer och köp här!
Publisert:

LÄS VIDARE

Lena Hallengren: ”Jag hittade knölen själv”

ÄMNEN I ARTIKELN

Bröstcancer

Mammografi

Bröstcancerförbundet

Forskning & vetenskap