Kriget kan driva på grön utveckling

TT-AP

Publicerad 2022-10-12

En solkraftsanläggning i södra Indien. Arkivbild.

Kriget i Ukraina kan medföra att utvecklingen mot mer förnybar energi påskyndas, enligt Petteri Taalas, generalsekreterare för FN:s väderorgan WMO.

Kriget har lett till en energikris, med höjda priser för fossila bränslen som olja, kol och gas.

– På fem till tio års sikt så är det tydligt att det här kriget i Ukraina kommer att snabba upp konsumtionen av fossil energi, och det snabbar upp den här gröna omställningen, säger han.

Det kan låta motsägelsefullt, men även om en del länder kortsiktigt vänt sig till kolet har de höjda priserna gjort det mer lönsamt att satsa på de gröna alternativen.

– Så vi kommer att investera mycket mer i förnybar energi och energisparande lösningar, säger den finländske meteorologen Taalas.

Från 2030 kommer åtgärderna, tillsammans med en del atomenergi, att vara en del av lösningen, enligt honom. Och omställningen behövs. Enligt en färsk rapport från WMO behöver tillgången på fossilfri el fördubblas på åtta år för att begränsa den globala uppvärmningen. Energisektorn står för tre fjärdedelar av utsläpp av växthusgaser i dag.

– Så från ett klimatperspektiv så kan kriget i Ukraina ses som en välsignelse, säger han.