Advokat gav uppgifter till klient – skjutning inträffade bara timmar senare

Publicerad 2023-06-19

En advokat gav uppgifter till en klient om en häktad person.

Samma dag sköts det mot den häktade mannens bostad.

Åklagaren övervägde sedan om advokaten skulle delges brottsmisstankar.

”Frågan var uppe”, skriver åklagare Henrik Söderman i ett mejl till Aftonbladet.

Följ ämnen
Skjutning

Förra året i september besköts en bostad där Rawa Majids – även kallad ”Kurdiska rävens” – släktingar bodde.

Den misstänkta skytten, en man i 35-årsåldern, häktades senare för dådet.

Kort efter det tog en hämndplan form från ”Kurdiska rävens” sida. En nära allierad till honom, en man i 25-årsåldern, skulle se till att hämnden utfördes.

Men den 25-årige mannen visste inte vem den häktade skytten var.

I nuläget pågår rättegången om denna hämndskjutning. I brottsutredningen framkommer uppgifter om hur 25-åringen hittade sin måltavla:

Han vände sig till en person han tidigare haft som advokat.

Enligt utredningen skickade 25-åringen först en nyhetsartikel om skjutningen mot ”Kurdiska rävens” släkting till advokaten. Därefter frågade han om advokaten visste vem den häktade skytten var.

”Inte hört något om detta men kollar imorgon”, svarade advokaten.

”Ber dig kolla är du snäll”, skrev mannen tillbaka, följt av ett flertal hjärtan.

”Återkommer när jag har ett svar. Jag har inte glömt dig men tingsrätten stängde tidigare idag på grund av en uppdatering i sitt datasystem. Meddelar när jag vet”, skrev advokaten tillbaka, med en glad och en blinkande emoji.

Utdrag från en sms-konversation mellan den misstänkta skytten och advokaten.

Skickade uppgifter som visade vem måltavlan var

Advokaten skickade senare ett dagboksblad som visade vem den häktade skytten var.

”Haha tack så mycket, det uppskattas”, svarade mannen.

Samma dag, den 3 oktober 2022, tog två personer på sig uppdraget att utföra hämndskjutningen. Beväpnade med ett automatvapen åkte de till adressen där den häktade mannen var skriven.

När ingen öppnade avlossades 21 skott mot dörren.

Samtidigt befann sig två kvinnor i lägenheten, som båda klarade sig utan fysiska skador. Den ena av dem hade stått bakom dörren sekunder före skyttarna avfyrade vapnet men undkommit att träffas.

Två kvinnor befann sig i lägenheten när ytterdörren pepprades full av kulor.

Advokat kallades till förhör

De båda skyttarna hittades senare och greps av polis. Även mannen som planerade skjutningen, och kontaktade advokaten, greps och häktades misstänkt för anstiftan av försök till mord.

I samband med att mannens telefon genomsöktes hittade polisen även konversationen med advokaten.

I april i år kallades advokaten in till förhör.

– Som du har fått veta tidigare så gäller det en konversation som vi har hittat i en av de misstänktas telefon. Ärendet handlar om ett mordförsök den tredje oktober 2022, säger förhörsledaren till advokaten, och fortsätter:

– Det är tydligt för oss att det handlar om en hämnd, som grundar sig i en skjutning i september.

– Ja, jag förstår ungefär, svarade advokaten.

Förhörsledaren sa sedan att de frågat åklagare Henrik Söderman, som lett utredningen, vad de skulle göra med advokaten.

– Vi har bollat det med åklagaren och han i sin tur har såklart övervägt hur vi ska göra, men vi kommer höra dig som vittne och så får det stanna där i våran värld, fortsätter förhörsledaren.

Vapnet som misstänks ha använts vid skottlossningen.

Övervägde att delge misstanke

Åklagare Henrik Söderman säger att han inte vill svara på frågor om vad han anser om advokatens agerande så länge förhandlingarna pågår.

”Huvudförhandlingen pågår just nu. Så länge den pågår kommer jag inte att uttrycka några åsikter om det du nämner”, skriver Henrik Söderman i ett mejl till Aftonbladet.

Han säger också att han övervägde om han skulle delge advokaten brottsmisstankar eller inte.

”När det gäller frågan om att delge misstanke eller inte så kan jag säga att den frågan var uppe men beslutet blev att han skulle höras som vittne”.

”Det var mitt beslut – det var en bedömning utifrån omständigheterna”, fortsätter han.

Advokaten: ”Helt befängt”

Advokaten uppger att han handlade enligt god advokatsed när han lämnade över dagboksbladet, där uppgifter om vem den häktade fanns, till mannen som låg bakom hämndskjutningen.

”Det stämmer att jag hördes upplysningsvis kring ett dagboksblad (offentlig handling) som jag, inom ramen för god advokatsed och den däri inbegripna serviceskyldigheten, tillhandahöll en klient, efter att först inhämtat samma handling från tingsrätten”, skriver han i ett sms till Aftonbladet.

Vidare skriver han att liknande serviceåtgärder är vanligt förekommande på en advokatbyrå och ”ingenting som på något sätt är avvikande”.

”Att det skulle föranleda misstanke om brott förefallet helt befängt och jag kan bara konstatera att jag aldrig delgetts någon misstanke”, fortsätter han.

Hur ser du på att det skedde en skjutning vid den häktades adress samma dag som du skickade dagboksbladet till din klient?

”Vid tidpunkten handlade det för min del om att att ta ut en allmän handling åt en klient, en helt sedvanlig och icke-problematisk åtgärd som ingår i jobbet. Jag kan i sak också konstatera att någon adress inte framgår av ett dagboksblad och jag har svårt att se att en domstolssekreterare skulle få samma fråga”, skriver advokaten.

Följ ämnen i artikeln