Därför luktade det ruttna ägg i hela Gävle

NYHETER

Vid 13.30-tiden i dag spreds en hemsk lukt över hela Gävle.

Anledningen var ett tekniskt fel på Billerud Korsnäs fabrik.

– Vi hade ett instrumentfel på en ventil, säger Johan Persson, tf kommunikationsansvarig på företaget.

1 av 2 | Foto: Google maps
En hemsk lukt spreds över hela Gävle.

Strax efter lunch i dag spreds en illaluktande doft över hela Gävle. Det luktade ruttna ägg.

Lukten kom från pappersmassaproduktionen på Billerud Korsnäs.

– Vi fick ett fel på en ventil som gjorde att delar av gaserna gick ut via en nödventil i stället, säger Johan Persson, tillförordnad kommunikationsansvarig på Billerud Korsnäs.

Inte farligt

Gaserna som gick ut luktade mycket starkt och obehagligt.

– Det var reducerade svavelföreningar som gick ut i nödventilen, säger Johan Persson.

Gasen är inte hälsofarlig.

– Men den luktar illa. Den har, som vi säger, en extremt låg lukttröskel, därför behövs det mycket lite för att det ska lukta rejält.

Felet är nu åtgärdat och vinden har dessutom skiftat åt andra hållet, berättar Johan Persson.

– Jag var nyss ute och det kändes då nästan ingenting längre.

ARTIKELN HANDLAR OM