Svår utmaning väntar coronakommission

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 3 | Foto: Ali Lorestani/TT
Socialminister Lena Hallengren (S), statsminister Stefan Löfven (S) och vice statsminister Isabella Lövin (MP) presenterar coronakommissionen.

Granskningen av Sveriges hantering av pandemin blir komplicerad.

Coronakommissonens ordförande Mats Melin ser fler utmaningar.

– Det är förstås en utmaning åstadkomma detta under en begränsad tid, säger han.

Melin pekar på att regeringens direktiv om allt som ska granskas är vidsträckta och omfattande. Kommissionen ska dessutom vara klar om bara drygt ett och ett halvt år.

I direktiven ingår att utvärdera regeringens, myndigheternas, regionernas och kommunernas åtgärder för att hindra smittspridningen och mildra dess effekter. Vårdens förmåga att hantera virusutbrottet ska bedömas. Kommissionen ska även ge svar på hur coronaviruset kom till Sverige och hur det spreds.

Andra frågor är hur krisorganisationerna i regeringen och i samhället i övrigt fungerat, liksom ansvarsfördelningen mellan regering, myndigheter, kommuner och regioner.

Därtill kommer en lång rad olika aspekter av coronakrisen. Till exempel hur Sveriges internationella samarbete fungerat, coronaåtgärdernas socioekonomiska effekter, hur barnens rätt och hur jämställdheten påverkats och hur effektiv statens stöd till näringslivet varit.

Opolitisk jurist

Mats Melin, 69 år, är erfaren jurist som varit ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen och chef för justitieombudsmannen. Han pekar inte bara ut det omfattande uppdraget som en utmaning, utan även på hur ny kunskap ska kunna hämtas in samtidigt som kampen mot viruset fortfarande pågår.

– Det kan knappast uteslutas att vad som händer senare under denna sommar och kommande höst både hemma och i andra länder kan komma at kasta nytt ljus på saker, säger Melin.

Han pekar också på vikten av att kommissionens granskning inte stör sjukvården eller smittskyddet.

Kommissionen ska vara klar med sitt arbete den 28 februari 2022.

Statsminister Stefan Löfven (S) har svårt att se hur uppdraget skulle kunna göras mer begränsat.

– Detta är så oerhört komplext. Det är svårt att utelämna något, säger Löfven.

Regeringens ansvar

Enligt honom ville regeringen prioritera de mest "kontroversiella" frågorna, som testningen av misstänkt smittade och smittspridningen inom äldreomsorgen. Men flera oppositionspartier har krävt att hela kommissionens arbete ska vara klart före nästa riksdagsval.

TT: Vill du ha svar på regeringens ansvar för att så många dött?

– Det är ingen direkt fråga ställd på det sättet, säger Löfven om kommissionens direktiv.

– Vi vill ha fram en sanning, så vi ser så klart som möjligt vad som har gjorts och vad som möjligtvis inte gjorts och dra slutsatser av det här.

Redan den sista november i höst ska kommissionen ha granskat smittspridningen i äldreomsorgen och presentera en delredovisning. Socialminister Lena Hallengren (S) påpekar att en majoritet av de avlidna är äldre personer som haft hemtjänst eller bott på särskilt boende.

– I vilken grad det hade kunnat undvikas, det är en av kommissionens stora frågor, säger Hallengren.

M och L nöjda

Oppositionspartierna har också krävt att ledamöterna i kommissionen inte ska ha några partipolitiska lojaliteter. Regeringen såg fördelar med att ha med personer med erfarenhet av politiskt beslutsfattande, men backade på den punkten.

Förutom ordföranden kommer kommissionen att bestå av sex–åtta ledamöter. Bland dem ska det finnas representanter från vården och kommunerna, en statsvetare, en nationalekonom och experter på etik och krishantering.

Moderaterna är nöjda.

– Det har landat bra, säger partisekreterare Gunnar Strömmer.

Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni anser också att direktiven och Melin som ordförande är bra.

– Min känsla är väl att man kommer att hitta att regeringen antog strategier men sedan inte följde upp med åtgärder, säger hon.

Sabuni anser att regeringen visat alldeles för mycket hänsyn till kommuner och regioner och låtit dem "fixa det på egen hand".

PODD Så ska Sveriges strategi under pandemin utredas

Coronapandemin håller sitt stadiga grepp om världen och i Sverige har människor på äldreboenden drabbats extra hårt. Men hur har regeringen egentligen agerat? Har de gjort vad som krävts eller har de misslyckats med att hantera den största krisen i Sverige i modern tid? Nu instiftas coronakommissionen för att utreda hanteringen av pandemin. Det här handlar det här avsnittet av Aftonbladet Daily om.

 
Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på PLAY-knappen

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN