Gängkriminellas affärer sätts under press

Av: TT

Publicerad:
1 av 2 | Foto: Janerik Henriksson/TT
Rinkeby, förort till Stockholm, finns med på polisens lista över särskilt utsatta områden. Arkivbild

Gängkriminellas olagliga affärsverksamhet i utsatta områden ska sättas under press.

Tolv myndigheter kommer nu att samarbeta i ett pilotprojekt.

Tidigare har myndigheterna samarbetat nationellt om att lista de mest kriminella individerna och sätta dem under press från olika håll.

– Nu går vi in i de här områdena där de här kriminella gängen ofta verkar och tittar på hur man slår sönder deras ekonomiska verksamheter, som är olagliga, säger inrikesminister Mikael Damberg (S).

Uppdraget som regeringen beslutar om på torsdagen innebär starten för ett pilotprojekt som omfattar ett eller flera utsatta områden. Bland de tolv myndigheterna finns till exempel Kronofogden, Skatteverket och Migrationsverket. Projektet ska samordnas av Polisen.

I uppdraget ingår att kartlägga personer inom organiserad brottslighet med kopplingar till näringsverksamhet.

Skyddande fasad

I myndigheternas gemensamma rapport "Lägesbild om organiserad brottslighet 2019" står till exempel att ledande kriminella i utsatta områden ofta övergår från narkotikahantering till ekonomisk brottslighet, sannolikt för att kunna tvätta pengar eller för att få en legal fasad som skyddar.

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har dessutom sett att företag och föreningar i utsatta områden utnyttjas för att komma åt förmåner och bidrag.

I rapporten nämns även att företag i utsatta områden mot betalning erbjuder illegala tjänster till migranter, till exempel svarta hyreskontrakt, legitimationer och arbetsgivarintyg.

Misstänkta adresser

Pilotprojektet ska kartlägga strategiska adresser som misstänks användas för systematiska fel i folkbokföringen kopplat till organiserad brottslighet.

– Vi har haft exempel på 20–30 personer som varit folkbokförda på samma lägenhet och det är ofta grunden till folkbokföringsbrott och andra bidragsbrott och bedrägerier, säger Damberg.

– Det sticker i ögonen på folk att det inte är rätt människor som bor i lägenheterna och att man skor sig på samhällets resurser.

Ytterligare en del i pilotprojektet är att myndigheterna ska göra systematiska kontroller av hur näringsidkare följer lagar och regler.

– Det finns ibland butiker som kan slås ut av att grannbutiken har smuggelgods, fuskar med skatten eller exploaterar människor, säger Damberg.

– För de boende är det här ganska synligt.

Betalar avgift

I uppdraget ingår också att kartlägga kriminellas påtryckningar, trakasserier och brott mot hederliga näringsidkare, som till exempel driver butiker och restauranger.

– Det är ett stort problem att många seriösa näringsidkare blir rädda, utsatta för utpressning och får betala avgift varje månad för att få fortsätta bedriva sin verksamhet. Det måste stoppas, säger Damberg.

Resultatet av pilotprojektet ska slutredovisas senast 1 oktober 2021. Projektet är en del av regeringens 34-punktsprogram mot gängkriminaliteten.

Publicerad: