Tegnell bemöter kritik mot svensk strategi

Av:  TT

Strategin som lett till höga dödstal har kritiserats både i Sverige och internationellt. Statsepidemiolog Anders Tegnell tar ett lugnt, men bestämt, andetag och drämmer sedan till:

– Alla konstiga rykten om att det var något som vi tog med i en kalkyl från början är absolut något jag vill dementera.

Det är måndag och den dagliga presskonferensen de ansvariga myndigheternas representanter. Ovanligt få journalister är där, och nästan ingen som representerar internationella medier. Men den kritiska bilden av Folkhälsomyndighetens och svenskarnas sätt att angripa pandemin har liksom satt sig i konferensrummets väggar i Solna.

Det vill Tegnell få bort. Indirekt bemöter han kritiken, olika politiska utspel och teorier om bland annat överdödligheten.

Den senaste statistiken från Statistiska centralbyrån visar att Sverige inte hade någon överdödlighet förra veckan. Med sedvanlig tålmodighet och forskarens försiktighet är han sparsam med slutsatser och vill inte bedöma dödstalen kortsiktigt.

– Man behöver långa observationsperioder för att se hur det påverkar. För det spelar väldigt stor roll både vad som händer innan den här typen av kriser, och också vad som händer efter, säger han och tillägger om coronapandemin:

– Det här drabbar en grupp där dödligheten påverkas extremt mycket av om det har varit en värmebölja innan eller en influensaepidemi eller liknande.

Ökad provtagning

De senaste siffrorna från Folkhälsomyndigheten visar att ytterligare 35 personer med bekräftad covid-19 har rapporterats döda i Sverige, vilket innebär en dödssiffra på 4 694 personer. Måndagens siffror kan vara något osäkra, då eftersläpningar efter en helg ofta förekommer.

Sedan utbrottet startade har totalt 45 133 personer bekräftats smittade i Sverige. Regionerna har börjat provta allt mer, och fångar därmed fler med lindriga fall av covid-19. Det gör i sin tur att antalet nya fall har ökat väldigt mycket, konstaterar Tegnell.

– Det kommer att betyda att vi kommer att få mer fall under en period. Men på sikt kommer vi att få bättre kontroll på pandemin inom Sverige.

Sakta nedåt

När det gäller intensivvården fortsätter antalet inläggningar sakta nedåt. Totalt 552 patienter får iva-vård just nu – och av dem har 298 covid-19.

– Vi har en ganska plan kurva just nu, säger Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen, som också talar på pressmötet.

Hon lägger till att samarbetet med Försvarsmakten går in i ett nytt skede med planer som beräknas vara utmejslade i slutet av veckan. Det rör akuta sjukvårdsanläggningar, eventuellt riktade regionala insatser och mobilisering av transporter. Sandwall säger att samarbetet med militären går utmärkt.

Ett avgörande mål är att se en minskning av dödstalen. Medelvärdet gällande antalet avlidna per dag börjar närma sig 40. Det är fortfarande för högt, men det är ändå bra att det sjunker, anser Tegnell.

Dystert internationellt

Men den globala verkligheten är dyster. Tegnell pekar ut Sydamerika "som den största motorn i smittspridningen" för närvarande och att även USA ser många nya fall.

– Däremot har det länge sett väldigt positivt ut inom EU. Men den nedgång som vi har haft verkat ha avstannat. Sedan har vi kanske det stora orosmolnet Indien, där antalet fall ökar.

En webbaserad enkät som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beställt av opinionsinstitutet Sifo om svenskarnas agerande under pandemin visar att människors oro för konsekvenser av pandemin minskar över tid.

– Det gäller både oron för viruset och sjukdomen, och oron för de samhällsekonomiska konsekvenserna, säger Svante Werger, rådgivare på MSB.

Däremot är fler oroade för att samhällsgemenskapen minskar, att folk tänker mer på sig själva.

Publisert:

LÄS VIDARE