Nytt krispaket "bra men inte nog"

Peter Wallberg/TT

Publicerad 2020-03-20

Regeringen är klar med ännu ett krispaket till företagen.

Staten utökar krediter och kreditgarantier, bland annat för mindre företag.

Bra. Men det räcker inte, anser företagarorganisationer.

– Det ger ytterligare möjligheter för svenska företag att få stöd i denna svåra situation, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Krispaketet består av tre delar.

Statliga Almi Företagspartner får ett kapitaltillskott på tre miljarder kronor för att öka sin utlåning till små och medelstora företag. Almi har hittills haft 5,8 miljarder att låna ut.

Statliga Svensk Exportkredits låneram utökas från 125 miljarder till 200 miljarder för lån till exportföretag.

Exportkreditnämndens (EKN) tak för kreditgarantier utökas från 450 miljarder till 500 miljarder kronor. EKN förutser en ökad efterfrågan på kreditgarantier, likt under finanskrisen 2008. Taket läggs nu på samma nivå som då.

– Här tar staten sitt ansvar för att öka likviditeten i systemen både via Almi, EKN och Svensk Exportkredit, säger Andersson.

"Inte nog"

Organisationen Företagarnas vd Günther Mårder välkomnar åtgärderna som helt nödvändiga, men vill se mer.

Mårder anser att det måste bli enklare och snabbare att få anstånd med skatter och avgifter och företagarna borde slippa det personliga ansvar för obetalda skatter som de kan råka ut för om bolaget till slut ändå inte kan betala.

Günther Mårder efterlyser också mikrolån av studielånsmodell för ensamföretagare.

Ta efter Norge

Almega, som företräder tjänsteföretag, hävdar att paketet inte hjälper företag som säljer inom Sverige.

"En betydligt högre statlig kreditgaranti för lån till små och medelstora lån via affärsbankerna kommer att behövas", säger Almegas näringspolitiske chef Andreas Åström i en skriftlig kommentar.

Han vill se Sverige ta efter Norge, där regeringen lovat 50 miljarder i statligt borgensåtagande för små och medelstora företag.

Staten måste även ta över hela ansvaret för stöd till permitterade, inte bara en del.

"Vi kommer att drabbas av massuppsägningar och konkurser snabbt om inget sker på det här området, hävdar Åström.

Magdalena Andersson avvisar kraven på statliga kreditgarantier för alla företag.

– Det är en väldigt stor operation och en betydligt längre process, säger hon och tillägger att finansdepartementet lagt krut på snabba åtgärder.

Hon vet att det finns en önskan om att staten ska stå för både hela lönekostnaden och hela hyreskostnaderna. Men det är inte möjligt.

– Vi kan inte stå för alla kostnader för alla företag som nu drabbas. Det vi kan göra på olika sätt är underlätta situationen.

Rädda exportjobb

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) säger att den ökade statliga utlåningen till exportföretagen är jätteviktig för att rädda jobb i Sverige. Att EKN:s tak för kreditgarantier höjs har aviserats tidigare. Nytt är att nya typer av garantier också ska införas.

Enligt Bolund handlar det om en ny typ av garanti för rörelsefinansiering av större exporterande företag.

– Det man har hittills täcker bara små och medelstora företag. Effekten börjar nu kännas även hos större företag. Vi ser ju stora fordonstillverkare som lägger ned sin verksamhet, säger finansmarknadsministern.

– Det är också en ny garanti för underleverantörer till stora exporterande företag och en kreditgaranti till företag som arbetar med att bekämpa smittan.

Räknar med mer

Det nya krispaketet grundas på en överenskommelse mellan regeringen, L och C. Liberalernas ekonomiskpolitiske talesperson Mats Persson utesluter inte att det kommer mer senare, utöver den senaste veckans två paket.

Centerns ekonomiskpolitiske talesperson Emil Källström uppger att det "givetvis kommer mer". Han tror dock att förstärkningen till Almi blir till stor hjälp för landets små företag.

– Det som är bra med Almi är att man är närvarande i hela landet. Det här funkar på bredden i landets alla regioner, säger Källström.

ANNONS