Nyheter

Unga muslimer ska betala tillbaka bidrag

Av: 

TT

Kammarrätten i Stockholm konstaterar i en dom att Sveriges unga muslimer ska betala tillbaka statsbidrag som föreningen tidigare fått. Arkivbild.
Kammarrätten i Stockholm konstaterar i en dom att Sveriges unga muslimer ska betala tillbaka statsbidrag som föreningen tidigare fått. Arkivbild.

NYHETER

Organisationen Sveriges unga muslimer ska betala tillbaka närmare 1,4 miljoner kronor i tidigare utbetalda statsbidrag, konstaterar kammarrätten i en ny dom.

Däremot går det inte att avslå organisationens ansökan för 2017, enligt domen.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har två gånger nekat Sveriges unga muslimer (Sum) statsbidrag för 2017. Orsaken var att MUCF inte anser att Sum uppfyller demokratikraven. Myndigheten har även krävt tillbaka tidigare utbetalda statsbidrag.

Avslagen överklagades till förvaltningsrätten som gått på organisationens linje vid båda tillfällena. En dom kom i november 2017 och en dom i början av 2019. Den senaste domen i förvaltningsrätten överklagades av MUCF.

Inte tillräckliga åtgärder

Nu anser kammarrätten att MUCF:s utredning visar att Sveriges unga muslimer och dess medlemsföreningar bjudit in flera olämpliga föreläsare. "Det har också funnits företrädare för organisationen som har uttalat sig i strid med demokratins idéer", skriver kammarrätten i ett pressmeddelande.

Kammarrätten anser inte heller att de åtgärder som Sum har vidtagit för att åtgärda bristerna har varit tillräckliga. Därför slår rätten fast att organisationen ska återbetala tidigare utbetalda statsbidrag. Det rör sig om närmare 1,4 miljoner kronor som betalades ut för 2016.

Överklagades aldrig

Däremot går det inte att avslå Sums ansökan för 2017 på grund av förvaltningsrättens första dom i ärendet.

– Förvaltningsrättens dom överklagades aldrig, så den vann laga kraft vad gäller ansökan för 2017, säger kammarrättsrådet Daniel Sjölund.

Lotta Persson, chefsjurist vid MUCF, kan inte säga om domen betyder att Sum nu kommer att få bidrag för 2017.

– Vi behöver analysera domen för att se hur vi ska hantera den här situationen. Det behöver inte innebära att Sum får statsbidraget utbetalt, säger hon.

TT har sökt Sveriges unga muslimer för en kommentar.

ANNONS EXTERN LÄNK

Kickstarta hösten hos MEDS – fina kampanjer på allt du behöver här!

MEDS

Publisert: