Färre kvinnor drabbas av svåra bristningar

avTT

Publicerad:
Uppdaterad:
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Andelen kvinnor som drabbas av svåra bristningar i underlivet i samband med vaginal förlossning minskar. Arkivbild.

Andelen kvinnor som drabbas av allvarliga bristningar vid vaginal förlossning har minskat med nästan en tredjedel sedan 2013, visar ny statistik från Socialstyrelsen.

– De åtgärder som vidtagits har verkligen fått effekt, säger läkaren Anna Sandström.

Mellan 2013 och 2018 minskade andelen bristingar av grad tre och fyra från 3,6 procent till 2,6 procent, en nedgång med nästan en tredjedel. Bristningar graderas i en fyragradig skala, där steg tre och fyra är allvarligast.

Siffrorna visar att fler förstföderskor än omföderskor drabbas av problem, men de minskar i båda grupperna.

Ett arbete inom förlossningsvården med standardiserade utbildningar, långsammare framfödande, olika handgrepp och förlossningsställningar har gett resultat, säger Anna Sandström, läkare på Socialstyrelsen och specialist i obstetrik vid Karolinska universitetssjukhuset. Vården har också blivit bättre på att diagnostisera skadorna.

– Man kommer aldrig att komma ner till noll bristningar vid vaginala förlossningar, men de åtgärder som har vidtagits har verkligen fått effekt, säger hon.

Ska inte byta sjukhus

En konkret åtgärd är en bäckenbottenutbildning som bland andra Svenska barnmorskeförbundet står bakom. Där lär sig vårdpersonal förebyggande åtgärder, fördjupar sig inom anatomin och får praktisk träning i att motverka förlossningsskador. En viktig åtgärd för att patienten ska få rätt vård är två personer är närvarande när diagnos ställs.

Men skillnaderna beroende på var i landet förlossningen sker är fortsatt tydliga. Region Västerbotten och Sörmland ligger högst 2018 med 3,5 respektive 3,6 procent allvarliga bristningar, medan Gävleborg som ligger lägst har 1,2 procent.

Anna Sandström anser dock att gravida par inte ska försöka byta sjukhus bara för att den ena regionen har bättre siffror än den andra.

– Nej, det tycker jag inte. Däremot kan man som kvinna som ska föda barn vaginalt uttrycka att det är en väldigt viktig fråga för henne och att det framkommer i hennes journal i mödravården som barnmorskan och läkaren i förlossningsvården tar del av.

17 procent kejsarsnitt

Skillnaderna kan bero på regionernas patientsammansättning, enligt Sandström. Enskilda sjukhus med en högre andel kejsarsnitt och därmed lägre andel vaginala riskförlossningar kan också ha sämre siffror. Men för att skillnaderna ska minska ytterligare är det viktigt att regionerna fortsätter att utbilda personalen, enligt Anna Sandström.

Under 2018 genomfördes 17,3 procent av förlossningarna med kejsarsnitt, vilket är ungefär samma nivå som de senaste åren.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM