Jordens glaciärer smälter allt snabbare

Isen kan periodvis försvinna helt i Arktis

Jordens glaciärer smälter allt snabbare.

Den främsta anledningen är allt högre sommartemperaturer.

– Det är uppenbart att det beror på klimatförändring, säger Michael Zemp, som lett den nya studien vid World Glacier Monitoring Service.

Isen i Arktis kan ha smält bort helt på somrarna – redan om 25 år.

Jordens glaciärer smälter fem gånger snabbare i dag än vad de gjorde på 1960-talet. Orsaken härleds till den globala uppvärmningen i en ny studie vid glaciärforskningscentret World Glacier Monitoring Service.

– På trettio år började alla glaciärregioner att förlora ismassa samtidigt. Det är uppenbart när man ser till den globala bilden att det beror på klimatförändring, säger Michael Zemp, som lett studien vid Zurichs universitet, enligt nyhetsbyrån AP.

De allt högre temperaturerna på sommaren är den huvudsakliga anledningen till att glaciärerna krymper allt snabbare, enligt studien. Glaciärer fungerar så att de växer på vintern och smälter på sommaren, men i takt med att jorden blivit allt varmare har de studerade glaciärerna alla vuxit mindre på vintern och krympt mer på sommaren.

Enligt studien förlorar glaciärerna 369 miljarder ton snö och is årligen.

– Det är skrämmande att glaciärerna fortsätter att smälta, och än mer skrämmande är att vi människor inte gör så mycket åt det, säger Martin Hedberg, meteorolog vid Polyfuture SWC, som tidigare bland annat jobbat på SVT.

Kommer inte att överleva

Glaciärerna som krymper i snabbast takt finns i centrala Europa, Kaukasusregionen, västra Kanada, USA och Nya Zeeland. Gemensamt för glaciärerna på dessa platser är att de förlorar över en procent av sin massa varje år, visar studien som är publicerad i tidskriften Nature.

– Fortsätter den här smältningstakten kommer glaciärerna inte att överleva århundradet, säger Zemp till AP.

Forskningsteamet som Michael Zemp har lett har använt sig av satellitverktyg för att titta på 19 000 glaciärer, långt fler än man kunnat studera tidigare. Man fann då att sydvästra Asien är den enda region, av de 19 studerade regionerna, där glaciärerna inte krymper. Anledningen till det ska vara det lokala klimatet som råder.

Sedan 1961 har världen förlorat 10,6 biljoner ton is och snö, enligt studien.

”På steroider”

Att jordens isar håller på att smälta på grund av den globala temperaturökningen har forskare känt till tidigare. Men nu kommer allt fler varningar om att det går mycket snabbt. Det har också påverkan på de redan förhöjda havsnivåerna i världen, som i sin tur kan leda till översvämningar vid kuststäder efter stormar och cykloner. Smältande glaciärer orsakar mellan 25 och 30 procent av de årliga havshöjningarna, visar studien.

– I våra dagliga liv är det en långsam förändring, men sett i ett geologiskt större perspektiv är det en explosion. Havsnivån stiger både för att landbaserade glaciärer smälter och för att det allt varmare havsvattnet utvidgar sig. Vi har redan byggt in ytterligare större förändringar, men kan begränsa hur stora de ska bli. Vi riskerar höjning med storleksordningen meter till år 2100 och det fortsätter efter det. Vi kommer att se människor överge jordbruksmark och delar av städer under detta århundrade, säger Martin Hedberg.

Isen helt borta på somrarna

Förhöjda havsnivåer kommer att drabba både rika städer, som Miami i USA, och fattiga nationer som Bangladesh, enligt Hedberg.

En plats där klimatförändringarna syns allra tydligast är Arktis, där den globala uppvärmningen är dubbelt så stor som i resten av världen. Forskare tror att isen i Arktis kan ha smält bort helt på somrarna redan om 25 år. En studie i Environmental Research Letters som gavs ut i måndags bekräftar att även glaciärsmältningen i Arktis går allt snabbare. Hela regionen blir allt mer fuktig, molnig och blöt.

– Den är som på steroider, hyperaktiv, säger Jason Box, huvudförfattare till studien och forskare vid Danska meteorologinstitutet, om regionen till AP.

Publisert:

LÄS VIDARE