Måttligt drickande skyddar inte mot stroke

TT

Publicerad 2019-04-05

Även ett måttligt drickande ökar risken för högt blodtryck och stroke, visar forskning.

Blodtrycket och risken för stroke ökar i takt med alkoholkonsumtionen. Den skyddseffekt som ett måttligt drickande påstås ge, finns alltså inte. Det visar en unik studie på människor som inte tål alkohol.

Det är i tidskriften The Lancet som forskare vid University of Oxford nu en gång för alla slår fast att även en måttlig alkoholkonsumtion inte är bra för hälsan. Tvärtom. Ju mer du dricker, desto högre blir både blodtrycket och risken för stroke.

Att ett stort alkoholintag ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, som stroke eller hjärtinfarkt, har varit känt länge. Hälsoeffekterna vid ett måttligt drickande, däremot, har varit mer omdiskuterade. Framför allt sedan studier visat att ett sådant drickande kan ha hälsofrämjande effekter.

En kritik mot dessa studier har dock varit hur urvalet gått till, eftersom annan sjuklighet ofta är vanligare bland helnykterister jämfört med måttlighetsdrickare. På så sätt kan det se ut som om ett måttligt drickande är bra för hälsan, fast det i själva verket inte är det.

Nio kategorier

För att komma runt problemet har forskare vid University of Oxford studerat alkoholkonsumtionen bland kineser. Bland östasiatiska folkgrupper finns nämligen olika genvarianter som resulterar i en kraftigt reducerad tolerans för alkohol. Om de dricker alkohol drabbas de av extrema värmevallningar, hudrodnader och mår allmänt dåligt. Eftersom dessa genvarianter fördelas slumpmässigt och inte påverkar andra faktorer, som fallenhet för rökning, kan de användas för att studera effekterna av alkohol.

Forskarna frågade 500 000 kineser om deras alkoholintag, mätte deras blodtryck och följde dem i tio år. Hos drygt 160 000 av dem kartlade forskarna dessutom förekomsten av två genvarianter (rs671 och rs1229984) som på olika sätt påverkar det enzym (alkoholdehydrogenas) som bryter ner alkohol.

Men beroende på vilka genvarianter och hur många kopior av dessa varianter en person har, tål han eller hon alkohol olika mycket. På så sätt kunde forskarna dela in gruppen i nio olika genetiska kategorier uppdelat på tre olika grupper avseende alkoholtolerans.

Ingen skyddseffekt

Bland män fanns följaktligen en stor skillnad i alkoholkonsumtion, från nära noll till fyra enheter per dag. Men framför allt syntes ett tydligt samband mellan de olika genvarianterna och blodtrycket och risken för stroke. Ju högre alkoholtolerans/-konsumtion, desto högre blodtryck och större risk för stroke.

Bland kvinnorna, däremot, fanns inte alls samma samband. Eftersom kvinnor av tradition dricker väldigt lite alkohol i Kina, tar forskarna detta som intäkt för att det var just alkoholen – och inte något annat – som hade orsakat riskökningarna. I den aktuella studien uppgav mindre än två procent av kvinnorna att de drack alkohol varje vecka.

– Det finns alltså inga skyddseffekter av alkohol mot stroke. Även en måttlig alkoholkonsumtion ökar risken för stroke, säger en av artikelförfattarna, Zhengming Chen, till tidskriften.