USA:s rykte har försämrats under Trump

Foto: AFP

avNivette Dawod

NYHETER

USA hyllas för sin kultur, befolkningen och dess fri- och rättigheter.

Men sedan Trump blev president har landets anseende försämrats i omvärldens ögon, visar opinionsinstitutet Pew Research:s nya studie.

Bara i två av 37 undersökta länder har Trump högre förtroende än ex-presidenten Obama: Ryssland och Israel.

Foto: Pew Research

Donald Trump har varit USA:s president i ett knappt halvår, men redan hunnit göra intryck på omvärlden, åtminstone om man får tro det väl ansedda opinionsinstitutet Pew Research:s nya studie.

Flera av hans politiska beslut uppfattas som impopulära och USA:s anseende har försämrats i flera av de 37 nationer som undersökts, visar studien.

Allierade och grannar missnöjda

En median på 22 procent har förtroende för att Trump som president kommer att agera rätt gällande internationella frågor. Att jämföra med de sista åren under Barack Obamas presidentperiod, då medianen i samma ämne låg på 64 procent.

Bara i två av de tillfrågade länderna har Trump fått högre förtroende än Obama. De länderna är Ryssland och Israel.

Missnöjet syns också tydligt bland USA:s allierade i Europa och Asien, såväl som hos grannländerna Mexiko och Kanada, visar studien.

För Sveriges del uppgav 93 procent i studien mellan 2014 och 2016 att de hade förtroende för att Barack Obama skulle göra det rätta i världsfrågor. Samma siffra för Donald Trump ligger för Sveriges del just nu på 10 procent.

Även bilden av USA har förändrats sedan Trump blev president.

Foto: Pew Research

Mur och inreseförbud påverkar

I slutet av Obamas presidentperiod (mellan 2014 och 2016) hade 64 procent av de tillfrågade en fördelaktig bild av USA. Under Trumps presidentperiod har den siffran halkat ner till 49 procent.

Enda gången som opinionsinstitutet sett en sådan tydlig skiftning i statistiken, sedan man inledde undersökningen 2002, var när Obama tog över som president efter George W. Bush i januari 2009. Då höjdes förtroendet för den nya presidenten.

Vad som påverkar Trumps förtroendefrågor hos omvärlden är bland annat politiken om att bygga en mur mot Mexiko, och det förslag om inreseförbud för medborgare från sex länder med i huvudsak muslimsk befolkning som regeringen velat införa.

Men även karaktärsdrag hos Trump tas upp som något som sänker förtroendet.

”Arrogant” men ”karismatisk”

USA:s nya president benämns med negativa karaktärsdrag som ”arrogant”, ”intolerant” och till och med ”farlig”. Bland de positiva karaktärsdragen uppges att Trump är en ”stark ledare” och ”karismatisk” och ”kvalificerad för rollen”.

Det amerikanska folket, landets kultur och personliga friheter har däremot fortfarande gott rykte bland de tillfrågade människorna i de 37 länderna, visar studien.

Trump är inte den enda världsledare som människor saknar förtroende för. Kinas president Xi Jinping och Rysslands Vladimir Putin får också lågt förtroende (28 procent i median för Xi Jinping, 27 procent för Putin), även om statistiken inte når lika låga nivåer som förtroendet för Trump.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel får en median på 42 procent i förtroende.

Sammanlagt 40 447 personer från 37 länder utanför USA har tillfrågats i studien som genomfördes mellan februari och maj i år.