Plugg på distans – mer fusk anmäls

Av:  TT

Lärosäten i Sverige fick snabbt ställa om sin undervisning med anledning av coronapandemin. Arkivbild.
Lärosäten i Sverige fick snabbt ställa om sin undervisning med anledning av coronapandemin. Arkivbild.

Coronapandemin tvingade universitet och högskolor att snabbt ställa om sin undervisning i våras. På flera håll har anmälningarna om fusk ökat, och enligt lärosätena kan distansstudierna vara en förklaring.

– Anmälningarna per år har ökat kontinuerligt, men i år är ökningen extra stor, säger Mattias Goksör vid Göteborgs universitet.

När coronaviruset fick fäste i Sverige var rekommendationen från Folkhälsomyndigheten att högskolor och universitet skulle bedriva undervisningen på distans. I maj meddelade regeringen dock att lärosäten kunde gå tillbaka till att undervisa på campus.

Uppsala är ett av flera lärosäten som sett att antalet anmälningar om fusk ökat efter att campus tvingades stänga ner.

– Vi ser väldigt tydligt att det har att göra med den snabbt framtvingade omställningen till digitala examinationer, som gjorde att det uppstod många fler situationer där studenter ser ut att ha brutit mot regler om att inte samarbeta eller använda otillåtna material, säger Anders Malmberg, prorektor och ordförande i disciplinnämnden vid Uppsala universitet.

– Sedan ska man komma ihåg att även om vi ser en ökning är det fortfarande en liten minoritet av studenterna som fuskar, tillägger han.

Ökning problematisk

Även Umeå universitet och Göteborgs universitet har märkt av samma tendens.

– Anmälningarna per år har ökat kontinuerligt, men i år är ökningen extra stor vilket är problematiskt, säger Mattias Goksör, prorektor vid Göteborgs universitet.

Om själva fuskandet har ökat är dock svårt att slå fast.

– Anmälningsfrekvensen har ökat, men om fusket har ökat eller om lärare är mer benägna att anmäla under dessa förhållanden kan vi inte veta, säger Maria Karlsson, universitetsjurist vid Umeå universitet.

Bättre rustade

Samtliga håller med om att man går in i ett annat läge i höst. Under våren ställdes allting på sin spets – nästan från en dag till en annan.

– Man ställde om väldigt hastigt och då hade man inte så mycket tid att förbereda sig. Inom många ämnen har man tidigare inte haft distansundervisning, säger Maria Karlsson och får medhåll från Mattias Goksör.

– Vi är bättre rustade inför höstterminen och ännu mer om det blir en förlängning till vårterminen nästa år, säger han.

På vissa institutioner är man mer van vid exempelvis hemtentor, på andra är det svårare.

– Ingen är nöjd med det ökade antalet disciplinärenden som uppstod under våren, det har varit slitsamt att hantera för alla inblandade, säger Anders Malmberg och understryker att vissa moment och kurser är svåra att examinera på distans.

– En stor del av de tentor som vi hade problem med i våras kommer inte att ges på samma sätt digitalt i höst, förutsatt att smittläget inte förvärras.

Publisert:

LÄS VIDARE