M varnar för att polismål kan missas

Peter Wallberg/TT

Publicerad 2021-05-19

Moderaternas rättspolitiske talesperson Johan Forssell. Arkivbild.

Moderaterna varnar för att målet om fler poliser till 2024 kan missas.

Enligt en ny prognos kan målet bli svårt att nå.

Prognosen har Moderaterna (M) beställt av riksdagens utredningstjänst (Rut).

– Det ser tyvärr svårt ut att nå målet, säger Johan Forssell, M:s rättspolitiske talesperson.

Regeringens mål är att Polismyndigheten ska ha 10 000 fler anställda 2024 jämfört med 2015, det vill säga drygt 38 200 anställda. Det handlar om både poliser och civil personal.

Polismyndigheten har själv bedömt att av de 38 200 anställda bör 26 200 vara poliser. Det går inte att utesluta att den delen av målet kan bli svår att nå, enligt utredningstjänstens bedömning.

"Behövs fler i uniform"

Om man däremot bortser från att det ska vara en viss fördelning mellan poliser och civila, så bedömer Rut att målet om 10 000 fler anställda troligen nås 2024, förutsatt att rekryteringen går i samma takt som de senaste tre åren.

Forssell understryker att de civilanställda gör ett fantastiskt jobb, men tillägger:

– Det behövs ökad lokal polisnärvaro och då behövs det fler uniformerade poliser.

I de olika scenarier som finns med Ruts rapport beräknas målet om 26 200 poliser kunna nås någon gång omkring år 2028 till 2043.

– Med den tillväxt vi haft, kan det dröja väldigt länge, säger Forssell.

Prognoserna bygger på de senaste årens antal studenter på polisutbildningen, antalet avhopp från utbildningen, samt pensionsavgångar och andra avgångar.

"Offensiv" prognos

Vid utgången av 2020 hade Polismyndigheten 33 726 anställda, varav 20 942 poliser. Myndighetens egen prognos visar att man håller takten i rekryteringen och den räknar själv med att nå målet. Men Rut konstaterar att den prognosen är "offensiv" och kräver insatser på flera fronter.

För att nå målet för antalet poliser, bedömer myndigheten att cirka 2 000 elever per år behöver påbörja polisutbildningen. Men det har hittills varit svårt att fylla alla platser.

Av de 2 040 utbildningsplatser som man kunnat söka våren och hösten 2020 stod sammanlagt drygt 650 tomma tre veckor in på terminerna. Forssell tycker inte att man kan skylla allt på pandemin och han vill att regeringen svarar på hur den ska säkerställa att polismålet nås till 2024.

– Det viktigaste är att göra polisyrket mer attraktivt, säger han.

Moderaterna driver framför allt en fortsatt riktad lönesatsning för poliser och en betald polisutbildning.

Inte orolig

Inrikesminister Mikael Damberg (S) är inte orolig för att målet ska missas.

– Vi har kommit över halvvägs och vi ligger i enlighet med den prognos som gäller. Polismyndigheten gör bedömningen att vi kommer att kunna nå målet, säger han.

– Och vi kommer att vidta nya åtgärder om vi märker att det behövs.

Damberg anser också att Moderaterna drar för stora växlar på rapporten och pekar på att det där även sägs att målet om 10 000 polisanställda troligen kan nås.

Enligt Moderaterna handlar dock den formuleringen om 10 000 fler polisanställda utan en viss fördelning mellan poliser och civilanställda.

Följ ämnen i artikeln