Huddinge

Kommunal hemtjänst läggs ner – fast privata aktörer nekas tillstånd

Av: 

Sophie Tanha

NYHETER

Beslutet har klubbats igenom.

För att spara pengar lägger Huddinge ner sin kommunala hemtjänst.

Samtidigt har kommunens största privata aktörer för stora brister för att få bedriva vård, enligt ivo.

I Huddinge har de flesta äldre och vårdbehövande, 778 personer, valt den kommunala hemtjänsten.

Den ska nu avvecklas, eftersom de styrande partierna med KD i toppen för vård- och omsorgsnämnden inte tycker att den är tillräckligt kostnadseffektiv.

– Vi ser det här som nödvändigt, eftersom hemtjänsten i egen regi gått med enorma underskott under en lång rad år, har nämndens ordförande Karl Henriksson tidigare sagt till Aftonbladet.

Saknar tillstånd

Samtidigt är Huddinge bland de kommuner i Sverige som har lägst kostnad för hemtjänst, enligt statliga statistiktjänsten Kolada.

De privata aktörerna har hand om sammanlagt 552 kunder, eller brukare som vårdtagarna kallas.

Tre bolag som har hand om 398 personer har nekats tillstånd för att bedriva hemtjänstverksamhet av inspektionen för vård och omsorg, ivo. Detta på grund av flera olika allvarliga brister.

Karl Henriksson (KD), kommunalråd och ordförande för vård- och omsorgsnämnden i Huddinge.

Alla tre har överklagat beslutet till Förvaltningsrätten, som nekat prövningstillstånd och där med också nekat tillstånd. Nästa instans är Kammarrätten, som nekat två av bolagen ny prövning.

Efter att kammarrätten informerat bolagen om det har de tre veckor på sig att överklaga. När det sen nekats finns bara Högsta förvaltningsdomstolen kvar, den högsta instansen som bara prövar fall som bedöms som prejudicerande.

Real Omsorg, överklagade sitt nekade tillstånd till Förvaltningsnämnden. Deras sista utlåtande kom den 11 november. Bolaget har där med fortfarande tid att överklaga ivo:s och förvaltningsrättens beslut om indraget tillstånd till kammarrätten.

Fortsätter verksamheten ändå

De två andra bolagen, Ekens Hemtjänst och Alerta Omsorg, har fått sin begäran om omprövning nekat. Det sista beslutet kring Ekens Hemtjänsts nekade tillstånd kom i juli. Ända sedan dess har deras 224 brukare där med fått vård av ett bolag som saknar tillstånd för att bedriva verksamheten.

Alerta fick sitt prövningstillstånd nekat av Kammarrätten den 23 oktober.

Ärendena har nu överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen.

Karl Henriksson menar att socialförvaltningen inte fått besked om Ekens Hemtjänsts nekade prövningstillstånd förrän i dag, när hans utslagsröst avgjorde frågan.

”Vi kommer naturligtvis inte att ha några utförare som inte har de nödvändiga tillstånden för att bedriva hemtjänstverksamhet”; skriver han i ett mejl.

Men avtalen kommer inte brytas förrän även Högsta förvaltningsdomstolen, som bara prövar 1,5 procent av alla inkomna fall, nekat prövning.

Oppositionsrådet Sara Heelge Vikmång, socialdemokraterna, kallar uppgifterna om de nekade tillstånden för allvarliga.

Klubbades igenom

Strax därefter kallade Huddinges vård- och omsorgsnämnd in till extra sammanträde.

Förslaget om att de privata aktörerna skulle ta över all hemtjänst skulle klubbas igenom, vilket det nu gjort.

Sex ledamöter röstade för, sex emot. Eftersom nämndens ordförande, Kristdemokraten Karl Henriksson har en utslagsröst klubbades beslutet igenom.

Oppositionsrådet Sara Heelge Vikmång, socialdemokraterna, kallar uppgifterna om de nekade tillstånden för allvarliga.

”Det är inte bara skäl för att riva upp beslutet om att lägga ner den kommunala hemtjänsten, det väcker också frågor om det politiska styrets förmåga att leda kommunen” skriver hon i ett sms till Aftonbladet.

ANNONS

Muminmuggen ABC finns nu äntligen i lager! Beställ den hos Cervera.

Extern länk från Cervera

Köp här!

Publisert:

LÄS VIDARE

Kommunen vill lägga ner hemtjänsten – är inte tillräckligt lönsam

ÄMNEN I ARTIKELN

Huddinge

Vård & omsorg

Hemtjänst

Kommunal