Ikea avfärdar anklagelserna om att fälla unik naturskog

Aftonbladet avslöjade hur Ikeas underleverantör i Ukraina fällde till synes friska träd under förevändningen att de var sjuka eller döda.

Medan leverantören planerar att skyddsavverka på ytterligare 200 platser slår Ikea tillbaka mot granskningen – och presenterar egna bilder som uppges bevisa att träden var angripna av svamp.

— Vi har inget att dölja, säger Ulf Johansson, ansvarig för skogs- och träfrågor inom Ikeakoncernen.

Tillsammans med en ukrainsk biolog besökte Aftonbladet fyra slumpvis utvalda platser där Ikeas underleverantör planerade så kallad skyddsavverkning. På varje plats fann vi ett stort antal friska träd som rödmärkts för att fällas.

Ingenstans såg vi spår av de påstådda svampangreppen, som skulle motivera avverkningarna.

Den ukrainska lagen för för skyddsavverkning anger tydligt att de träd som får fällas måste vara döda eller kraftigt försvagade. Efter Aftonbladets granskning gjordes en anmälan till Ukrainas miljöinspektion.

Innan myndigheten hann till platsen hade skogsbolaget huggit ner skogen på alla platser utom en. I sin rapport konstaterar miljöinspektionen att några slutsatser om brott inte kan dras, då bara stubbar återstår.

Ikea har tidigare anklagats för olaglig avverkning i Ukraina, men då slagit ifrån sig anklagelserna.

Efter Aftonbladets avslöjande lovade möbeljätten att gå till botten med de nya uppgifterna, skicka egna inspektörer till Ukraina och vara öppen och transparent med resultatet.

På måndagen presenterades resultatet av den egna utredningen. Ikea avfärdar än en gång anklagelserna om olaglig skövling.

Ett av de påstått sjuka träden, som i dag har fällts.
Ett av de påstått sjuka träden, som i dag har fällts.

”Såg svampangrepp”

– Vi besökte de fyra platserna tillsammans med representanter för skogsbruket och en miljöorganisation. Vi begärde också ut dokumentation på avverkningen. Den samlade bilden har gett oss en tydlig slutsats att de här avverkningarna har skötts enligt ukrainsk lagstiftning och våra regelverk, säger Ulf Johansson, ansvarig för skogs- och träfrågor inom Ikeakoncernen.

Skogsbolaget hade informerats om Ikeas besök på förhand. Ulf Johansson menar att det faktum att en stor del av träden efteråt har gått till bränsleved och bara en mindre del har gått till Ikeas möbelfabrik, liksom det faktum att området år 2017 drabbats av storm, talar för att skogen måste ha varit sjuk.

– Det var vinter. Det gör det naturligtvis svårare att bedöma hur skogen såg ut. Trots det kunde vi på alla ställen se skador från både svamp- och insektsangrepp, säger Ulf Johansson.

Fast några insektsangrepp nämns inte i de anmälningar som gjorts, där handlar det enbart om angrepp av svamp.

– Det är oftast så att insektsangrepp är en sekundär skada.

Ulf Johansson uppger först att Ikeas inspektörer med egna ögon har kunnat bekräfta de angrepp av svampen honungsskivling som skogsbolaget motiverade avverkningarna med. Stunden därpå korrigerar han sig:

Enligt Ikea sjuk skog som var tvunget att avverkas.
Enligt Ikea sjuk skog som var tvunget att avverkas.

– Eller svampangrepp kanske jag ska säga. Det såg vi på platsen, i stubbarna och den kvarlämnade veden.

Ikeas egna bilder på svampangrepp.
Ikeas egna bilder på svampangrepp.

Okänd svamp

Vilken svamp handlar det om?

– Det får jag återkomma till, det är latinska namn jag inte har i huvudet.

Er underleverantör är väldigt tydlig med att det på samtliga fyra platser handlar om angrepp av honungsskivling, en känd skadesvamp. Är det inte då av väsentlig betydelse om det är spår av den svampen eller av annan svamp som ni har sett?

– Jo. Det är precis det vi såg.

Ni såg angrepp av någon svamp, men ni vet inte vilken?

– Så kan man uttrycka det. Under vinterförhållanden är det svårt att veta om det är honungsskivling eller någon annan svamp.

Ni har lovat att ”gå till botten” med detta. Men ni kan inte bekräfta att den svamp ni har sett är honungsskivling?

– Vår samlade bedömning är att den här angivna orsaken, angrepp av honungsskivling, är en korrekt bedömning.

Går emot myndigheter

Efter vårt avslöjande besökte den ukrainska miljöinspektionen tre av platserna. Man konstaterade då att det inte gick att dra några slutsatser om avverkningen var olaglig eftersom träden redan hunnit fällas.

– Den rapporten måste jag säga är en nyhet för mig.

Till skillnad från miljöinspektionen slår ni fast att avverkningen har gått rätt till.

– Jag vet inte om myndigheten tog del av det faktum att en helt dominerande del av skogen var så svårt skadad att den blev bränsleved.

Även EU:s expertrapport om olaglig avverkning i Ukraina från 2018 pekar på det är synnerligen svårt att dra några slutsatser om avverkningen var motiverad när träden väl har fällts.

– Den samlade bilden utifrån den dokumentation vi fått, vårt eget besök på plats och det faktum att 75 procent av den uttagna veden använts som bränsle är för oss starka signaler om att detta är korrekt utfört.

 Ulf Johansson, ansvarig för skogs- och träfrågor inom Ikeakoncernen.
Ulf Johansson, ansvarig för skogs- och träfrågor inom Ikeakoncernen.

200 nya platser

Du pekar på dokumentation från skogsbolaget. Men Ukraina lider av extrem korruption och det är väl känt att tillstånd i skogssektorn systematiskt fabriceras.

– Just därför lutar vi oss inte mot intygen utan det är samlad bedömning, säger Ulf Johansson.

Ni skriver i ert pressmeddelande att även friska träd har fällts på de aktuella platserna, i syfte att minska risken för spridning av sjukdom.

– Normal skogspraxis i alla länder är att man avverkar träd som är skadade eller man bedömer kan bli det.

Av den ukrainska lagen (paragraf 12) framgår tydligt att träd som fällas vid selektiv skyddsavverkning måste vara döda eller kraftigt försvagade. Gör Ikea en annan tolkning?

– Jag vill inte spekulera i hur lagen är skriven. Ansvarsfullt skogsbruk innebär att med kompetens bedöma om också enstaka friska träd måste avverkas.

Men ansvarsfullt skogsbruk innebär väl rimligen också att följa nationella lagar?

– Ja, det menar vi har gjorts.

Er underleverantör planerade vid vårt besök skyddsavverkning på ytterligare över 200 platser. Hur många av dem besökte ni?

– Det var enbart fokus på de här fyra platserna den här gången.

En av platserna som nu har skyddsavverkats. Enligt Ikeas utredning var träden svårt sjuka och nödvändiga att fälla.
En av platserna som nu har skyddsavverkats. Enligt Ikeas utredning var träden svårt sjuka och nödvändiga att fälla.

”Krävande arbete”

Att olaglig skyddsavverkning är utbrett i Ukraina är väldokumenterat. Var ni inte intresserade av att skaffa er en bild av hur det såg ut på de andra platserna, där träden ännu står kvar?

– Det är klart att vi är intresserade. Men detta var krävande arbete och vi gör inte allt på samma vecka. Så fort omständigheterna tillåter kommer vi fortsätta göra kontroller.

Ni påstår också i ert pressmeddelande att den avverkade skogen saknar höga naturvärden och hänvisar till att den inte är formellt skyddad. Men att den ukrainska staten inte har skyddat den är väl inte samma sak som att den saknar naturvärden?

– Vi måste vara noggranna med vilka definitioner vi använder. Det finns väldigt många definitioner, man kan inte förhålla sig på annat sätt än till de professionella bedömningar som bestämmer vilka skogar som formellt ska skyddas och vilka som ska brukas ansvarsfullt.

Skogsarbetare hos Ikeas underleverantör skyddsavverkar skog utan att bära hjälm. Problemet har nu lyfts med underleverantören, enligt Ikea.
Skogsarbetare hos Ikeas underleverantör skyddsavverkar skog utan att bära hjälm. Problemet har nu lyfts med underleverantören, enligt Ikea.

Saknar svar

Under vårt besök dokumenterade vi även andra misstänkta lagbrott. Träd med stora håligheter skulle avverkas, trots att de enligt ukrainsk lag (paragraf 26) måste sparas för fågellivet. Man hade också olagligen kört tunga transporter över vattendrag (paragraf 40). Undersökte ni det?

– Vårt huvudfokus var att bedöma om avverkningarna låg i linje med skyddsavverkning. Det finns andra aspekter som också måste uppfyllas, men de var inte fokus under det här besöket.

Vi kunde också dokumentera hur er underleverantörs skogsarbetare fällde träd på branta sluttningar utan skyddsutrustning eller ens hjälm. Tog ni upp det?

– Ja, absolut. Skyddsutrustning är en del av vårt kravpaket. Det är oerhört viktigt, skogsarbete är farligt arbete och måste ske på ett säkert sätt.

Vad fick ni för svar?

– Jag kan inte svara på det. Jag har inte den informationen.

”Inget att dölja”

När vi träffades i Älmhult i december lovade du att ni att ni skulle gå till botten med uppgifterna om olaglig avverkning. Känner du att det är det ni har gjort?

– Vi har fått en väldigt god sammanfattande bild av de här fyra avverkningsområdena och att vi känner oss trygga i att avverka avverkningarna är gjorda i linje med ukrainsk lag och vårt regelverk. Vi har inget att dölja. Vi har berättat sanningen, säger Ulf Johansson.

Fotnot: Aftonbladet fick ta del av fotografierna över de uppgivna svampangreppen först efter intervjun med Ulf Johansson.

Ikeas egna bilder på svampangrepp.
Ikeas egna bilder på svampangrepp.
Ikeas egna bilder på svampangrepp.
Ikeas egna bilder på svampangrepp.
Ikeas egna bilder på svampangrepp. Skogen har avverkats till följd av angreppen.
Ikeas egna bilder på svampangrepp. Skogen har avverkats till följd av angreppen.
Ikeas egna bilder på svampangrepp. Skogen har skyddsavverkats till följd av angreppen.
Ikeas egna bilder på svampangrepp. Skogen har skyddsavverkats till följd av angreppen.
Publisert:

LÄS VIDARE