Expert: ”Josefin har blivit felbehandlad”

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 2

NYHETER

På 90-talet avslöjade specialläraren och lektorn Eve Mandre en uppmärksammad vårdskandal där en autistisk kvinna hölls inlåst i ett säkerhetshus.

När hon tar del av journaler och utlåtande om fallet Josefin ser hon stora likheter:

– Josefin har blivit felbehandlad, säger hon.

Eve Mandre är starkt kritisk till att Josefin inte fick diagnosen autism förrän hon var 13 år, trots att tidiga tecken fanns.

Josefin borde ha fått rätt hjälp från början, menar Eve Mandre. Istället har hon utsatts för upprepade uppbrott och 33 placeringar på behandlingshem och familjehem.

– Det är förödande för en person med den här typen av svårigheter och skadar utvecklingen, säger hon.

Avslöjade vårdskandal

Eve Mandre ser stora likheter med vårdskandalen på 1990-talet. Den gällde Elisabeth, som ansågs våldsam och manipulativ och kom att kallas “Sveriges farligaste kvinna”. Under många år hölls hon inlåst och ibland fastspänd i ett säkerhetshus på Långbro mentalsjukhus.

Experter från hela världen ville ge Elisabeth terapi för vad man trodde var ett trauma. Men Elisabeth hade även autism. Och när Eve Mandre började arbeta utifrån den förståelsen gjorde Elisabeth plötsligt framsteg.

I både Elisabeths och Josefins fall har samhällsvården fokuserat på familjerelationer och psykodynamiskt tänkande.

– Om man har den problematiken som Josefin visade tecken på redan som litet barn är det helt fel väg att gå, förklarar Eve Mandre.

– En person med autism behöver en stabil miljö och tydlig struktur.

Felriktade åtgärder

Eve Mandre är kritisk till att Josefins grundproblematik inte togs på allvar av sjukvården, skolan och socialtjänsten. Många åtgärder har varit felriktade.

– Autism är ingenting man kan behandla bort men man kan tillsammans hitta sätt att hantera den.
Eve Mandre råder psykiatrin att göra ytterligare en utredning.

– Jag tycker de ska göra en grundlig neurologisk utredning, för jag misstänker att det även kan handla om en hjärnskada.

Publicerad:

LÄS VIDARE