Prognos: 34 700 söker asyl i Sverige i år

NYHETER

34 700 människor kommer att söka asyl i Sverige i år.

Så lyder Migrationsverkets nya flyktingprognos, som innebär en minskning jämfört med hur myndigheten bedömde läget i höstas.

Under förra året sökte knappt 29 000 personer asyl i Sverige. För 2017 räknade Migrationsverket i sin prognos från oktober med 36 700 asylsökande. I den prognos som myndigheten presenterar i dag tror man på 34 700 asylsökande i Sverige i år – alltså 2 000 färre än förra bedömningen.

Prognosen för 2018 är på 35 000 personer, vilket är 5 000 färre än i oktoberprognosen.

Några dramatiska förändringar av de antaganden som gjordes i höstprognosen har inte skett. Kriget i Syrien och Irak pågår, men EU:s migrationssamarbete med Turkiet gäller fortfarande. Efter att det trädde i kraft förra våren minskade antalet migranter och flyktingar till Grekland markant. Dessutom är den så kallade Balkanrutten fortsatt stängd för de som vill ta sig vidare norrut i Europa.

Gränskontroller kvar

Även EU-länder har behållit sina tillfälliga gränskontroller inne i EU. Den svenska regeringen beslutade i förra veckan att förlänga gräns- och id-kontrollerna i Syd- och Västsverige över våren.

Många migranter och flyktingar tar sig fortfarande över centrala Medelhavet till Italien från framförallt Libyen, och EU befarar att de kan komma att öka under våren. Migrationsverket bedömde dock i höstprognosen att de flesta av dessa grupper inte har Sverige som tänkt destinationsland.

Svårt med bostäder

Den 1 februari i år var 115 360 personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. I höstas räknade myndigheten med att handläggningstiden kommer att stiga till 15 månader i år och sedan sjunka så att snittiden blir tolv månader under 2017. Prognosen var då att upp till 107 000 asylärenden kommer att avgöras i år.

Många kommuner kämpar med att ordna bostäder till asylsökande som får uppehållstillstånd. Förra året togs 68 761 flyktingar med anhöriga emot i kommunerna. Prognosen för 2017 var i höstas 79 700. Siffrorna innefattar även dem som ordnar bostad på egen hand.

Samtidigt väntas allt fler behöva återvända till sina hemländer. Oktoberprognosen spådde 28 800 avgjorda återvändandeärenden 2017. Av dem väntades 14 800 återvända frivilligt.

Prognosen för antalet inkomna anhörigärenden under 2017 var i oktober 91 000.

LÄS OCKSÅ:

Nya asyl-Sverige: Härifrån kommer flyktingarna nu – och så många får stanna