Gifta paret häktas för brott mot rikets säkerhet

Gustav Sjöholm/TT

Olle Bengtsson/TT

Erik Widmark/TT

Publicerad 2023-10-20

Det gifta par som misstänks för brott mot rikets säkerhet har häktats.

Kvinnan är anställd på FRA medan mannen är hög militär. Mannens advokat tänker överklaga häktningen.

Försvarets radioanstalt (FRA) bekräftar för TT att kvinnan är anställd där.

– Jag kan bekräfta att en medarbetare på FRA har häktats, misstänkt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Vi fortsätter att stödja säkerhetspolisen i den här utredningen. I övrigt råder förundersökningssekretess, säger Ola Billger, kommunikationschef vid FRA.

FRA vill inte kommentera ärendet ytterligare.

– Jag vill inte bidra till mer spekulationer i ärendet. Det är en förundersökning som drivs av Säkerhetspolisen under ledning av åklagare, säger Billger och hänvisar frågor till dem.

Bestred häktningen

Kvinnan, som häktades på sannolika skäl misstänkt för grov obehörig befattning med hemlig uppgift, bestred häktningen genom sin advokat Kristofer Stahre.

– Skälet till det är att min huvudman menar att det inte föreligger sannolika skäl för den aktuella misstanken, sade Stahre under förhandlingen.

Kvinnan kom in i gröna häkteskläder och med en grön tröja över huvudet – enligt Kristofer Stahre på grund att hon inte ville bli avritad. Domaren bad sedan kvinnan ta av sig huvan, vilket hon senare gjorde och satt med ryggen mot åhörarna under inledningen av förhandlingen.

Mannen häktades för samma brott och misstankegrad vid en senare häktningsförhandling på fredagseftermiddagen. Han kom in i tingsrättssalen i gröna häktningskläder och handfängsel. Efter att ha satt sig blickade han ut mot det stora pressuppbådet.

Mannen förnekar via sin advokat Thomas Olsson att han gjort sig skyldig till brott. Olsson säger till TT att han avser att överklaga häktningen.

– Vi anser inte att häktningsbeslutet grundar sig på ett material som visar på att det finns sannolika skäl, säger Olsson.

Mannen och kvinnan är gifta och är i 60-årsåldern.

Yppandeförbud

Brottsligheten ska ha begåtts från den 1 maj i år till dess att paret greps i tisdags.

Åklagarna anser att det finns risk för att de misstänkta kan försöka undanröja bevis eller försvåra utredningen om de släpps, och har begärt att paret inte ska få vistas tillsammans, ta emot besök eller ha elektronisk kommunikation.

Åklagarna begärde att de två häktningsförhandlingarna sker bakom stängda dörrar och att det även fortsatt ska råda yppandeförbud i ärendet.

– Det faktum att de begärs häktade kan man tolka som att åklagarsidan bedömer att de har fog för misstankarna. Det kan tyda på att de fått ett mer gediget material att förlita sig på, att det här är något som de förberett en tid, sade Tony Ingesson, lektor i underrättelseanalys vid Lunds universitet, inför häktningsförhandlingarna.

Inte velat kommentera

Försvarsmakten har inte velat kommentera uppgifterna. Säpo har bekräftat att det rör sig om ”mycket allvarlig brottslighet”.

Den misstänkte mannen har haft flera nyckelpositioner inom Försvarsmakten, både i Sverige och utomlands. Periodvis har han arbetat med koppling till Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must). I dag är han tjänstledig för att arbeta vid en annan myndighet.

Myndigheten där mannen arbetar i dag vill inte kommentera uppgifterna.

”Hanterat hemliga uppgifter”

Brottsrubriceringen i sig ger vissa ledtrådar om vad ärendet handlar om, enligt Tony Ingesson.

Det antyder att paret har hanterat hemliga uppgifter på ett sätt man inte ska göra, och att det är grovt är ett tecken på att det är väldigt känsligt material.

Skillnaden mot exempelvis spioneri är att man inte kunnat styrka att syftet var att lämna uppgifterna vidare till främmande makt, vilket kan bero på att det aldrig varit syftet. Men under utredningens gång kan också nya saker komma fram, när exempelvis it-forensiker går igenom mobiler och datorer som tagits i beslag.

– Det kan i ett senare skede bli så att man ändrar rubricering till spioneri, säger Ingesson.

Rättad: I en tidigare version av artikeln förekom en faktaruta med en felaktig källhänvisning till brottsbalken.

Följ ämnen i artikeln