Padel orsakar fler ögonskador än andra sporter

TT

Publicerad 2022-09-18

Padel har gått om innebandy som den vanligaste orsaken till ögonskador. Arkivbild.

Padel är den vanligaste orsaken till idrottsrelaterade ögonskador, visar en studie. Samtidigt är skadorna relativt lindriga jämfört med andra sporter.

För fem år sedan var innebandy den sport som orsakade flest ögonskador. I fjol såg det annorlunda ut.

– I takt med att padel blivit mer populärt så har vi också sett en ökning av antalet skador, säger Teresa Kasiga, ST-läkare på ögonkliniken vid Länssjukhuset Ryhov.

Hon har granskat samtliga patienter med ögonskador i Jönköpings län sedan 2017, totalt 1 525 – varav 255 var idrottsrelaterade.

Mindre lagsport

Medan innebandy 2017 stod för 63 procent av skadorna, totalt 25 stycken, hade det under 2021 minskat till 18 procent, totalt 10 stycken. Samtidigt hade padelskadorna ökat och stod under 2021 för 56 procent av skadorna, totalt 32 stycken.

Teresa Kasiga tror att minskningen av innebandyskador dels kan bero på att färre utövat lagsporter under pandemin, men också på att fler i stället gått över till padel.

– Man har i andra studier sett att en stor del av de som spelar padel tidigare har utövat andra bollsporter, så det kan vara så att man gått från innebandy till padel, säger hon.

Bättre än stillasittande

Under de senaste fem åren har totalt 51 ögonskador inträffat under padelspel i Jönköpings län. Av dem klassades 29 procent som lindriga skador, 51 procent som måttliga och fyra procent som svåra skador. I 16 procent av fallen som sökt vård gick det inte att se någon skada vid undersökning.

– Jämfört med innebandy, som tidigare varit dominerande, så är en högre andel skador lindriga.

Teresa Kasiga betonar dock att man trots studiens resultat inte ska dra slutsatsen att det är farligt att spela padel.

– För den allmänna hälsan är det mer skadligt med stillasittande och fysisk inaktivitet, säger hon.