Ny virusvariant: Smittspridningen kan öka

Linnea Bergman/TT

Publicerad 2022-10-26

Spridningen av en ny variant av omikron har tagit fart. Den befaras vara mer smittsam och ha lättare att kringgå immunförsvaret.

– Det är troligt att den kan komma att dominera i Sverige, säger Sara Byfors, på Folkhälsomyndigheten.

Den nya covid-19-varianten kallas BQ.1 och har spridits snabbt de senaste veckorna både i EU och USA.

EU:s smittskyddsmyndighet ECDC klassar den som ”variant av intresse”, den näst högsta riskklassningen.

I en ny rapport gör ECDC en modell där de beräknar att BQ.1 kan bli dominerande inom EU under slutet av året.

– Man ser att det här är en variant som man behöver ha ögonen på, säger Sara Byfors, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Två procent av fallen i Sverige

Man vet ännu inte så mycket om BQ.1.

– Men man utgår ifrån att den kan kringgå immunförsvaret från en tidigare vaccination eller infektion. Det är möjligt att den även har en ökad smittspridningspotential, säger Sara Byfors.

TT: Vad vet man kring om den orsakar allvarlig sjukdom?

– Det finns inga indikationer på att den orsakar allvarligare sjukdom än de andra varianterna gör. Men det är för tidigt för att veta helt säkert.

Drygt två procent av de analyserade fallen i Sverige vecka 40 var just BQ.1. Två procent var även en nära släkting som kallas BQ.1.1.

Kan ge ökad smittspridning

TT: Bedömer ni att de här varianterna kommer att bli dominerande i Sverige?

– Ja, om de har de här egenskaperna, att de är mer smittsamma och kan ta sig förbi immunförsvaret från en tidigare vaccination eller infektion så är det troligt att de kommer att dominera även i Sverige. Men det är fortfarande för tidigt att säga.

Folkhälsomyndigheten presenterade i förra vecka nya scenarier kring smittspridningen i höst. I två av scenarierna togs nya, mer smittsamma virusvarianter med en större förmåga att undgå immunförsvaret med.

Om de successivt skulle ta över skulle smittspridningen öka och nå en topp slutet av november eller mitten av december, enligt scenarierna.

Ökningen skulle då även innebära ett ökat behov av sjukhusvård.

– Det här är en påminnelse om att pandemin inte är över. Det är viktigt att skydda sig så gott man kan mot allvarlig sjukdom och död. Det gör man genom att vaccinera sig, säger Sara Byfors.

Följ ämnen i artikeln