Sjukhus stal deras spermier för insemination

Cecilia Klintö/TT

Publicerad 2023-09-05

Gemensamt för de fem männen är att de genomgick fertilitetsbehandling – men ingen av dem hade sagt ja till att donera spermier. Arkivbild.

Minst fem män blev ofrivilligt pappor när deras spermier användes för insemination på sjukhuset i Halmstad. I en ny rapport beskrivs en verksamhet ”bakom kulisserna” och Region Halland konstaterar att lagen inte följdes.

Gemensamt för de fem männen är att de genomgick fertilitetsbehandling – men ingen av dem hade sagt ja till att donera spermier. Efter SVT:s Uppdrag gransknings avslöjande har regionen försökt gå till botten med händelserna, men det är omöjligt att svara på om det finns fler drabbade.

– I dagsläget har vi inte information så att vi kan veta om det finns fler fall eller inte, säger Anders Åkvist, chefsläkare i Region Halland.

I rapporten om inseminationsverksamheten på Länssjukhuset i Halmstad beskrivs en verksamhet som enligt både patienter och tidigare medarbetare drevs ”bakom kulisserna”.

På kvällstid

Här blev 31 barn till genom givarinsemination under de granskade åren 1985–1996, mestadels på kvällstid utanför ordinarie öppettider.

En ansvarig läkare, som numera är avliden, hanterade verksamheten till största delen helt utan insyn från övriga medarbetare. Även sjukhusledningen hade bristande insyn och det saknades rutiner för uppföljning och kontroll.

Men vad kan vara motivet till att använda spermier från ovetande män?

– Vi kan inte bedöma varför. Vi kan bara spekulera om orsakerna, säger Anders Åkvist.

Han pekar på att det var svårt att få tag i donatorer och att samhällets attityd gentemot fertilitetsbehandlingar hade inslag av skam.

– Det var inte något man var öppen med som privatperson och det är ju något som har förändrats. Det kan också ha bidragit till att det har skötts på ett undanskymt sätt. Men det ursäktar ju ingenting.

Utsatts för vårdskada

Männen vars sperma användes felaktigt, de inseminerade kvinnorna och barnen som tillkommit genom givarinsemination har utsatts för en vårdskada i form av psykisk skada eller lidande, enligt rapporten, som dock inte tar ställning till om de drabbade ska få något slags ekonomisk gottgörelse.

– Det är en av frågorna som har ställts av de berörda och då svarar vi att vi får bli svaret skyldiga ett litet tag till, säger Anders Åkvist.

Han föreslår att missförhållandena ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Senare i september kommer också en extern rapport, som utförs på regionens uppdrag.

Man ska kunna lita på sjukvården, understryker han.

– Vi kan inte fullt ut förstå hur det är för de berörda, för det är olika för olika personer. Men det här är frågor som rör människor in i hjärteroten. Det är naturligtvis en jättestor händelse för var och en av dem.

Rättat: Fel årtal angivet för den granskade perioden i en tidigare version av texten.