Svinpesten stänger stort område: Jätteallvarliga restriktioner

Uppdaterad 2023-09-08 | Publicerad 2023-09-07

Den afrikanska svinpesten har konstaterats för första gången någonsin i Sverige.

Nu spärras en smittad zon på nästan 1 000 kvadratkilometer av i Västmanland och Dalarna.

– Vi kommer införa jätteallvarliga restriktioner och det kommer människor i området att märka av, säger Erika Chenais statsveterinär vid SVA.

Sju vildsvin har hittats döda i ett område i Fagersta.

Provresultaten visar att ett av dem var drabbat av afrikansk svinpest, vilket är en dödlig sjukdom som drabbar svin och grisar – men som inte smittar människor.

Nu införs kraftiga restriktioner i området.

– Vi tror att alla sju vildsvin dött i afrikanska pesten, men vi misstänker att ännu fler insjuknat, säger Erika Chenais statsveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt.

Nästan 1 000 kvadratkilometer spärras av

Det är Jordbruksverket som beslutat om restriktionerna som gäller ett område på 996 kvadratkilometer – som sträcker sig från Västmanland och in i Dalarna.

– Vi kommer införa jätteallvarliga restriktioner och det kommer människor i området att märka av, säger Erika Chenais.

Restriktionerna gäller tillsvidare och omfattar bland annat jakt, svampplockning, arbete med skogsbruk, och vistelseförbud så väl som uppfödning och slakt av tamgrisar.

– Det här kommer att påverka både näringen och allmänheten kraftigt, säger Erika Chenais och fortsätter:

– Det här kommer inte att påverkar människorna inne i stan, men det kommer såklart påverka alla de som älskar att vara ute i naturen. Framför allt ett år som detta med fantastiskt mycket svamp.

Karta över den smittade zonen.

Prognos: Smittan bekämpad om ett år

Jordbruksverket och IVA:s teori är att smittan förts till Sverige via importerat gris- eller vildsvinskött.

Men enligt Erika Chenais har SVA ännu inte kunnat bedöma hur omfattande utbrottet är.

– De sjuka vildsvinen har hittats inom ett område på tre kilometer. Men när vildsvin blir sjuka springer de och gömmer sig, så vi misstänker att det finns många fler sjuka och döda vildsvin i skogen.

Därför kommer man inom den stora avspärrningen att spärra av ett mindre område där man misstänker att sjuka och döda vildsvin befinner sig.

– Blir vildsvinen sjuka dör de inom en vecka. När vi spärrar av kommer därför alla vildsvinen inom området att dö.

Utanför avspärrningen kommer man även att genomföra intensiv jakt för att säkerställa att smittspridningen begränsas.

Hur ser prognosen ut? När kan sjukdomen vara bekämpad?

– Vår första prognos och vår förhoppning är att sjukdomen är begränsad i Sverige om cirka ett år, säger Erika Chenais.

Uppmaningen: Köp inte hem kött från smittoländer

Nu vädjar Jordbruksverket till allmänheten om hjälp för att minska smittan.

Bland annat uppmanas allmänheten att inte slänga matrester i skogsområden, att kompostera matavfall i slutna behållare som vildsvin inte kan ta sig in i och rapportera in fynd av döda vildsvin till SVA.

Vidare uppmanas svenskar att inte köpa hem korv, kött eller andra charkvaror till Sverige från länder där Afrikansk svinpest finns.

Länder som listas är Tyskland, Italien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Bulgarien, Ungern och Ryssland.

– Afrikansk svinpest finns i många länder och smittan kan flyttas väldigt långt. Därför ska man inte köpa hem exempelvis korv från något land där smittan sprids, säger Lena Hellqvist Björnerot, Sveriges officiella chefsveterinär vid Jordbruksverket, och fortsätter:

– Framför allt ska man inte ta med sig den korven ut i skogen och lämna matrester där som kan hittas och ätas av vildsvin som insjuknar.

Uppmaningen gäller även korv, kött och charkvaror från smittoländer som säljs i svenska butiker.

– Det handlar egentligen om hur man hanterar avfall. Vi har i flera år genomfört en svinpestkampanj om detta. Vi behöver skydda vår inhemska grisproduktion. Det är verkligen inte bra det här, säger Jordbruksverkets smittskyddschef Katharina Gielen.

Arkivbild på vildsvin.