Europas kapacitet för textilåtervinning kartlagd

Publicerad 2023-02-09

Bra insamlingsrutiner och sortering samt ett stadigt flöde av sorterade textilier till återvinningsföretagen, för att kunna producera nya kläder.

Elva kilo textilier per person slängs årligen i Europa. Men kapaciteten för att återvinna mer textil i Europa är stor. Det visar en kartläggning av ett 30-tal aktörer inom sortering och återvinning av post-konsument-textil i Europa som har gjorts inom forskningsprojektet Framtidens hållbara kläder. Aktörerna finns runtom i Europa och har lovande tekniker för att kunna ta hand om vårt textilavfall.

– Vi konsumerar alldeles för mycket kläder och använder dem för få gånger innan de slängs. Det är ett enormt resursslöseri, säger Maja Dahlbom, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Av alla kläder som produceras är endast cirka en (1) procent i dagsläget gjorda av återvunna textilier. Omkring 16 000-25 000 ton av det som går till återvinning blir nya kläder.

ANNONS