Hittades på golvet – dog

Äldreboendet Ankaret har upprepade gånger kritiserats: ”Är tryggt här nu”

  • Allt fler äldreboenden i Sverige är underbemannade. Detta drabbar inte bara de äldre, som får sämre vård. Utan även personalen, som får en dålig arbetsmiljö.
  • I en redan hårt pressad äldreomsorg förvärras nu situationen dag för dag i coronapandemins spår. Personalen går på knäna och de gamla kan inte längre garanteras en patientsäker vård. Hundratals gamla på äldreboenden runtom i landet har redan dött i covid-19. Hur många fler ska de bli?
  • I en granskning av äldrevården skildrar Aftonbladet konsekvenserna både för de gamla på landets äldreboenden – och för personalen – när bemanningen är för låg.

Förvirrade äldre som rymmer sin väg.

Gamla som försvinner ut i bara underkläder i mörka natten.

En person i rullstol som far störtlopp nedför en stentrappa.

Det är exempel på riskfyllda händelser på ett demensboende i Västerås kommun, som delvis ska bero på bristande bemanning.

Det kommunala äldreboendet Ankaret kritiseras skarpt av Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, i ett beslut den 31 januari 2020.

Demensboendet har länge haft allvarliga brister i verksamheten. Anhöriga har klagat på att bemanningen är låg på kvällar, nätter och helger.

Många äldre och förvirrade personer har lyckats rymma från det kommunala demensboendet Ankaret i Västerås.
Många äldre och förvirrade personer har lyckats rymma från det kommunala demensboendet Ankaret i Västerås.

På Ankaret bor det 45 demenssjuka personer. Sju av dem är ”rymningsbenägna”.

Äldreboendet har sex avdelningar – i två olika trapphus – fördelade på tre våningsplan. Personalen kan bara ha uppsikt över just den avdelning de är på.

Tre personer arbetar nattetid på Ankaret. Det innebär att tre avdelningar står obemannade.

De demenssjuka kan därför inte få sina behov av hjälp, stöd, trygghet och säkerhet tillgodosedda på nätterna, enligt Ivo:s beslut.

Störtade utför trappa

Flera allvarliga och riskfyllda händelser har skett på Ankaret under en längre tid.
 En person i rullstol lyckades ta sig ut i trapphuset, öppna grinden och störtade sedan utför en stentrappa.

 En annan rullstolsburen tog sig över till en annan enhet, sedan ut genom nödutgången, upp ur rollstolen och föll precis framför en trappa

En boende gick en kväll rakt ut genom entrédörren och nerför en slänt mot en parkering. Där kom en bil och personen lyckades snabbt ta sig in i passagerarsätet. Bilföraren blev mycket skärrad eftersom personen var aggressiv, svor och plockade med lösa föremål i bilen.

En annan person tog sig en natt ut genom en branddörr och var på väg ned mot vattnen. Dörrlarmet hade inte lösts ut.

En förvirrad person försvann från äldreboendet mitt i natten, i bara underkläder, men blev upptäckt av en person på sen promenad. Denne larmade SOS Alarm.

En gamling lämnade boendet iklädd endast kavaj, underbyxor och olika skor.

En boende hade lämnat sängen och rummet utan att rörelselarmet hade utlösts. Nattpersonalen hittade personen liggande på golvet, sedan en annan boende larmat. Personen dog morgonen efter.

En boende dog efter att personen lämnat rummet utan att rörelselarmet utlösts. Personal hittade senare personen liggandes på golvet.
En boende dog efter att personen lämnat rummet utan att rörelselarmet utlösts. Personal hittade senare personen liggandes på golvet.

”Vi har lyssnat”

Ivo kräver att Västerås kommun återkommer med en åtgärdsplan för att komma till rätta med bristerna.

– Vi har lyssnat på Ivo:s kritik och tagit till oss den, säger Bengt-Åke Nilsson, ordförande (L) i äldrenämnden i Västerås.

– Vi har höjt bemanningen kvällar, nätter och helger med en person på varje skift.

Är det säkert för demenssjuka på Ankaret nu, menar du?

– Mitt svar är ja. Jag anser att med dessa åtgärder är det säkert att bo på Ankaret. Det är tryggt på Ankaret nu. Låt mig säga att Ankaret är kanske vårt mest efterfrågade och omtyckta äldreboende i kommunen.

Som en konsekvens av Ivo:s kritik har Västerås kommun även beslutat att de äldreboenden som höjer kvaliteten ska få 12 000 kronor extra per boende. Bidraget är främst avsett för att höja bemanningen.

– Det är en permanent höjning, säger Bengt-Åke Nilsson.

Bengt-Åke Nilsson, ordförande (L) i äldrenämnden i Västerås kommun.
Bengt-Åke Nilsson, ordförande (L) i äldrenämnden i Västerås kommun.

Publisert:

LÄS VIDARE