Tjänstemän i Sörmland JO-anmäls

Av: TT

Publicerad:
Chefspersoner i Sörmlandskommuner och Region Sörmland har JO-anmälts. Arkivbild.
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Chefspersoner i Sörmlandskommuner och Region Sörmland har JO-anmälts. Arkivbild.

Chefer och ledande tjänstemän i flera Sörmlandskommuner samt i region Sörmland har JO-anmälts för att ha undanhållit information om spridning av coronaviruset på äldreboenden.

Enligt anmälaren har tjänstemännen åsidosatt offentlighetsprincipen och gjort sig skyldig till grovt tjänstefel och hänvisar till en granskning som gjorts av Eskilstuna-Kuriren, Södermanlands Nyheter och Katrineholms-Kuriren.

Journalisterna har begärt ut uppgifter om smittspridning i äldreomsorgen i Sörmlandskommunerna, men nekats svar. Motiveringarna har varit att sekretess gäller och/eller att uppgifterna inte finns. Enligt granskningen har dock kommunerna rapporterat om smittläget till länsstyrelsen. Enligt mejl som tidningarna tagit del av har cheferna inte velat att dessa uppgifter ska nå medierna och en överenskommelse om att avslå tidningarnas begäran och att dröja med svar ska ha fattats vid ett möte med kommunföreträdare och Region Sörmland.

En av Sörmlandskommunerna, Katrineholm , publicerade på måndagen uppgifter om hur många personer med hemtjänst, på äldreboende eller LSS-verksamhet som smittats.

Region Sörmland har varit en av de mest drabbade regionerna hittills under coronapandemin.

Publicerad:

LÄS VIDARE