Påven gör avtryck med nya kardinaler

avTT

Foto: Andrew Medichini/AP/TT
Portugisen José Tolentino Mendonça får sin kardinalhatt av påve Franciskus.

Påve Franciskus har utsett 13 nya kardinaler och har med det valt ut mer än hälften av personerna som utgör det mäktiga kardinalkollegiet.

Tio av de nya kardinalerna är under 80 år gamla och har därmed rätt att vara med i konklaven den dag påvens efterträdare ska väljas.

Påve Franciskus delade ut de röda kardinalhattarna vid en ceremoni i Peterskyrkan.

Under sina sex år som den katolska kyrkans överhuvud har Franciskus agerat för social rättvisa, migranters rättigheter och dialog mellan världsreligionerna. Som påve har han också tillsatt fler kardinaler än vad hans föregångare Benedictus och Johannes Paulus gjorde tillsammans.

Bland de nya kardinalerna finns dels flera biskopar som varit verksamma i länder där de kristna samfunden är i klar minoritet, dels de som har stor expertis om andra religioner, främst islam.

– Jag tror att påven ville synliggöra de kyrkor som nästan varit osynliga, säger Cristóbal López Romero, ärkebiskop i marockanska Rabat och en av de nya kardinalerna.

Bland de nytillkomna är det också många som delar påvens engagemang för fattiga och migranters rättigheter, vilket gör det sannolikt att nästa påve kommer att fortsätta på Franciskus progressiva spår.

I dag finns det totalt 128 kardinaler. En av dem är den svenske biskopen Anders Arborelius, som valdes av påve Franciskus år 2017.